กล้องปริทรรศน์ (Periscope) กล้องปริทรรศน์ มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กล้องตาเรือ กล้องเรือดำน้ำ และกล้องดูแห่ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็นภาพในตำแหน่งที่อยู่สูง หรือมีกำแพงขวางกั้น หรือประยุกต์ใช้มองภาพที่อยู่ต่ำกว่าก็ได้ มีการแบ่งประเภทของกล้องปริทรรศน์เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามส่วนประกอบสำคัญ คือ ประเภทแรกใช้กระจกเงา และประเภทที่สองใช้ปริซึม โดยใช้หลักการของแสงเคลื่อนที่ตกกระทบวัตถุและสะท้อนไปยังกระจกเงาทั้งสองบาน หรือปริซึมทั้งสองชิ้น ที่ทำมุมกัน…
มนุษย์ต่างดาว (Alien) คือ คำที่เกิดจากจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เรียก สิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อาศัยอยู่บนดาวดวงอื่น คำว่า ‘มนุษย์ต่างดาว’ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ว่า Alien มีรากศัพท์มาจากคำว่า Allus ในภาษาละติน (Latin) แปลว่า อื่นๆ (Other) ซึ่งมนุษย์ต่างดาวนั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปร่าง หน้าตา…
ไครโอนิกส์ (Cryonics) คือ กระบวนการ หรือ วิธีการในการแช่แข็งร่างของสิ่งมีชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นการคงสภาพเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายได้เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากไม่สามารถรักษาได้ในปัจจุบัน จึงรอความหวังที่สิ่งมีชีวิตนั้นจะคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยวิธีการรักษาโดยใช้วิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น สามารถแช่แข็งร่างกายของมนุษย์ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหรือเกิดอุบัติเหตุ ด้วยไนโตรเจนเหลวภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า -196 องศาเซลเซียส ทั้งนี้คำว่า ‘ไครโอ’ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ว่า kryos…
BitTorrent      บิตทอร์เรนต์ (BitTorrent) เป็นการแบ่งปันไฟล์หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยตรง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีต้นกำเนิดมาจากความคิดของนายแบรม โคเฮน (Bram Cohen) บิตทอร์เรนต์นี้สามารถรับ และส่งไฟล์ย่อยๆจากหลายๆเครื่องในเครือข่ายที่มีไฟล์นั้นอยู่แล้วในลักษณะร่วมด้วยช่วยกันแชร์ จึงทำให้การรับและส่งข้อ มูลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยลดปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ชิ้นใหญ่ๆ แต่การใช้บิตทอร์เรนต์นี้ส่วนมากจะนำไปใช้ แบบที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดหนัง…
Case (เคส)                 คือ ตัวถังหรือตัวกล่องคอมพิวเตอร์  ใช้สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์เอาไว้ข้างใน เช่น ซีพียู  เมนบอร์ด เเรม ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์ประมวลผลภาพหรือการ์ดจอ   พัดลมระบายความร้อน และแหล่งจ่ายพลังงานหรือ Power Supply เป็นต้น เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกจากภายนอก  รูปร่างลักษณะของ เคสจะแตกต่างกันไปตามแต่การออกแบบของผู้ผลิต ส่วนวัสดุที่ใช้ทำเคสนั้น…
หน้าที่ 10 จาก 19