เลขอะตอม หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงผลรวมจำนวนโปรตอนในอะตอมของธาตุ โดยธาตุชนิดเดียวกันจะต้องมีจำนวนโปรตอนเท่ากันเสมอ จึงทำให้มีเลขอะตอมเท่ากันเสมอ แต่ถ้าธาตุต่างชนิดกันก็จะมีจำนวนโปรตอนต่างกัน ทำให้มีเลขอะตอมไม่ซ้ำกัน เช่น 2He หมายถึง ธาตุฮีเลียมมีเลขอะตอมเท่ากับ 2 และมีจำนวนโปรตอนเท่ากับ 2, 8O หมายถึง ธาตุออกซิเจนมีเลขอะตอมเท่ากับ 8 เป็นต้น…
  เวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence electron) หมายถึง อิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรของชั้นอิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นนอกสุดของอะตอม ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของธาตุ โดยปกติถ้ามีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่เต็มจำนวนจะมีความเสถียรหรือมีความคงตัวสูง จึงมีแนวโน้มที่จะไม่เกิดปฏิกิริยาสูง เช่น ธาตุในหมู่ VIIIA แต่ถ้ามีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่จำนวนมากใกล้เต็มชั้นอิเล็กตรอนของวงนอกสุด จะมีความสามารถในการแย่งชิงอิเล็กตรอนเพื่อให้ตนเองเกิดความเสถียร จึงว่องไวต่อปฏิกิริยามาก เช่น ธาตุในหมู่ VIA, VIIA ถ้าหากว่ามีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่น้อยในชั้นอิเล็กตรอนของวงนอกสุด…
  โครโมโซม (chromosome) คือโครงสร้างที่คล้ายเส้นด้าย พบได้ในนิวเคลียสของเซลล์พวกยูคาริโอต มองเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้กล้องจุลทรรศน์เฉพาะเวลาที่เซลล์มีการแบ่งตัวเท่านั้น โครโมโซม ประกอบด้วย DNA (Deoxyribonucleic acid) รวมกับโปรตีนประเภทฮิสโทน (histone) การรวมตัวระหว่าง DNA กับฮิสโทนจะเป็นโครงสร้างหน่วยพื้นฐานของโครโมโซมที่เรียกว่านิวคลีโอโซม (nucleosome) โดยดีเอ็นเอจะพันรอบแกน เกิดเป็นโครงสร้างเส้นใยโครมาทิน มีลักษณะคล้ายลูกปัดที่ร้อยด้วยเส้นด้าย…
โนวา nova ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างสูงขึ้นอย่างฉับพลัน ดาวที่เกิดโนวาจะมีความสว่างเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10 แมกนิจูด และสว่างอยู่นับเดือน หลังจากนั้นความสว่างก็จะค่อย ๆ ลดลง คำว่าโนวานี้กร่อนมาจากคำในภาษากรีกว่า 'nova stella' แปลว่า ดาวดวงใหม่โนวาเกิดได้จากหลายสาเหตุ อย่างเช่นเกิดจากดาวฤกษ์ขนาดปานกลางเกิดการขยายตัวในช่วงท้ายของวงจรชีวิตดาวดวงอาทิตย์ของเราก็จะกลายเป็นโนวาในอีกไม่กี่พันล้านปีข้างหน้า   ที่มา:http://thaiastro.nectec.or.th/ency/ที่มาภาพ:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Making_a_Nova.jpg    …
โปรพอลิส (Propolis) โปรพอลิส (Propolis) คือ สารเรซิน หรือสารที่ได้จากยางเหนียวของต้นไม้ ที่ผึ้งเก็บมาผสมกับน้ำย่อยของมัน ผึ้งใช้โปรพอลิสเพื่อสร้างรัง และฆ่าเชื้อภายในรัง โปรพอลิสประกอบด้วย เรซิน และน้ำหอม 55% ไขผึ้ง 30% น้ำมันอีเธอร์ 10% และเกสรดอกไม้ 5%…
หน้าที่ 20 จาก 21