การคลอด คือกระบวนการเพื่อให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ออกมาเจริญเติบโตนอกร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดอายุครรภ์ โดยปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 40 สัปดาห์ แต่มีบางส่วนของประชากรจะคลอดก่อนหรือเกินกำหนด โดยทั้งสองแบบอาจมีผลกับทางร่างกายของทารกได้ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีปัญหาเรื่องการหายใจเนื่องจากปอดยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ จากรายงานผลการวิจัยปีเมื่อที่ผ่าน ๆ มาชี้ให้เห็นว่า ผู้ใหญ่ที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนด จะมีความบกพร่องทางสมองซึ่งส่งผลกับบุคคลิกภาพดร. ฮิลลารี่ ทอลมิน จากศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาสมอง ณ วิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ…
ปัจจุบันมีอาหารที่แปลกใหม่เกิดขึ้นมาเยอะมากมาย ทั้งของคาวและของหวาน และอาหารเกือบทุกชนิดก็มีลักษณะพิเศษในตัวของอาหารเอง เลยทำให้นึกถึงอาหารชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นเมนูโปรดของใครหลาย ๆ คน นั่นคือ ราดหน้า โดยความพิเศษอยู่ตรงน้ำของราดหน้านั้นมีความหนืด จึงสงสัยว่า ทำไมน้ำราดหน้าถึง หนืดอย่างที่ทราบกัน น้ำราดหน้าทำจากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งปกติแล้วแป้งที่ให้ความหนืด ที่นิยมใช้กันได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) แป้งข้าวโพด (Corn…
ภาพจาก : http://www.lovethesepics.com/wp-content/uploads/2013/03/Red-algal-bloom-at-Leigh-near-Cape-Rodney.jpgปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ หรือ Red Tide เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทะเลทั่วทุกมุมโลก สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของสาหร่ายเซลล์เดียวจำพวก “แพลงก์ตอนพืช” ในทะเลแถบนั้น หรือที่เรียกอีกชื่อว่า “แพลงก์ตอนบลูม” จำนวนประชากรของแพลงก์ตอนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากนี้ ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสี โดยปกติแล้วจะเป็นสีแดงหรือสีเขียว และบางทีอาจจะเป็นสีม่วงหรือสีชมพูก็ได้ การเกิดแพลงก์ตอนบลูมก็มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ มีฝนตกหนัก และคลื่นลมแรงทำให้มีปริมาณธาตุอาหารและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน…
ภาพจาก : https://s3.amazonaws.com/user-media.venngage.com/314475-f1139cb852be185b9be2cdffe4487a51.jpg ปกติแล้วร่างกายของคนเราได้รับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายอยู่เป็นประจำทุกวัน อาทิ เแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารเคมี ฝุ่นละออง ที่เจือปนอยู่ในอากาศ อาหาร และน้ำดื่มสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้จะเรียกว่า แอนติเจน (Antigen) สิ่งแปลกปลอมอาจเข้าสู่ร่างกายโดยทางระบบหายใจ ผิวหนัง ระบบหมุนเวียนโลหิต…
ภาพจาก : http://www.warrenphotographic.co.uk/photography/bigs/05140-Archer-Fish-jetting-at-spider.jpg ปลาเสือพ่นน้ำ (Archer fish) นักล่าปืนไวแห่งสายน้ำ ปลา จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง ที่มีจำนวนชนิดมากกว่าสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้รวมกันทั้งโลก ทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด แต่ละชนิดก็มีอาหารและรูปแบบการหาอาหารที่แตกต่างกัน โดยปลาบางชนิดอาจจะกินพืช กินสัตว์ หรือทั้งพืชและสัตว์ โดยทั่วไปวิธีการหารอาหารของปลาจะมีการหาอาหารคล้าย ๆ กันก็คือ…
หน้าที่ 9 จาก 40