ภาพจาก : http://www.rukfun.com/wp-content/uploads/2012/10/dental-brush.jpgเจมส์ ซอง นักเคมีจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐฯ ได้เขียนหนังสือ ชื่อว่า “เหตุใดแปรงสีฟันอาจฆ่าคุณได้” ซึ่งเขาได้กล่าวว่า แปรงสีฟันที่ใช้งานนานเกินไป ถือเป็นหนึ่งในวัตถุอันตรายในครัวเรือน และเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพมากมาย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขข้อ และการติดเชื้อเรื้อรัง    …
จากสภาพอากาศในแต่ละวันที่เปลี่ยนแปลงบ่อยประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ จากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้สภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายของคนเราลดลงและมีโอกาสเป็นโรคหวัดหรือไข้หวัดได้ง่าย ซึ่งสถานการณ์ของโรคหวัดในปัจจุบัน นับวันยิ่งจะรุนแรงมากขึ้นจนทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้ที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคปอด เป็นต้น สาเหตุส่วนใหญ่ของการเป็นหวัดเกิดจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสในกลุ่มของไรโนไวรัส (Rhinoviruses) โดยปกติแล้ว ยาที่ใช้ในการรักษาอาการหวัดจะเป็นยาที่ใช้เพื่อรักษาไปตามอาการ  เพราะไม่มียาที่ออกฤทธิ์ต่อเชื้อไวรัสโดยตรง อย่างไรก็ตาม นอกจากการรักษาด้วยการใช้ยาแผนปัจจุบันแล้ว…
วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทยตอน กบไม้ ของเล่นเลียนเสียงสัตว์     กบจะร้องตอนหน้าฝน หลังจากฝนตกใหม่ๆ กบจะร้อง เพื่อเรียกคู่ของมันมาผสมพันธุ์กัน แต่ของเล่นภูมิปัญญาไทยชิ้นนี้ เป็นของเล่นที่เลียนเสียงกบหรือเขียด โดยที่น้องๆ ไม่ต้องรอหน้าฝนให้กบร้อง ของเล่นชิ้นนี้ทำให้เกิดเสียงกบได้ตลอดเวลาที่เล่น  น้องเห็นภาพแล้วก็คงร้องอ๋อ ใช้แล้วครับ “กบไม้นั่นเอง”                                       วัสดุอุปกรณ์    กบไม้นี้ ทำมาจากไม้แกะให้เป็นรูปกบ…
“ลิขิตวิจิตรด้วย    ศุภอรรถดั่งมณีจินดารัตน   เลอศแก้วอันมีศิริสวัสดิ      โสภาคย์”ใครรู้คือได้แก้ว   ค่าแท้ควรเมือง ฯ    โครงบทนี้คือ โครงท้ายเรื่องบทหนึ่งในจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ซึ่งปรากฏในหนังสือสมุดไทยดำ แต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์ ในโอกาสทรงได้เป็นเจ้าเมืองลพบุรี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในบันทึกสมาคม วรรณคดี ปีที ๑…
ดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง
หน้าที่ 10 จาก 38