รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสตั๊ฟฟ์สัตว์ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560ในตอน A Journey After the End : ร่างเก่า…
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ จัดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 โดยจัดการแข่งขันตระเวนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาคนเก่งที่สามารถพับเครื่องบินกระดาษพับและร่อนได้นานที่สุด เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป 26 มิถุนายน 2560/…
27/06/60 - นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (คนที่ 1 ซ้ายมือ)  นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (คนที่ 2…
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และกลุ่มบริษัท บี.กริม จัดงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ Universcience ประเทศฝรั่งเศส เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนไทยร่วมกัน โดยมีนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Mr. Bruno Maquart ประธาน Universcience ในงานประชุมประจำปี European network of…
หน้าที่ 1 จาก 74