รายละเอียดกิจกรรมThe Research Show by Naturalist" ประจำเดือนมีนาคม 2560   พบกับนักธรรมชาติวิทยาสัตว์ดึกดำบรรพ์   วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560ในตอน Digging up the Bones : ไขปริศนาชีวิวัฒน์โดย…
กระทรวงวิทย์ โดย อพวช. ร่วมกับโครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" เปิดพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ "Enjoy Maker Space” ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพมหานคร สร้างพื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการของเยาวชน…
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัว 2 นิทรรศการถาวรชุดใหม่ล่าสุด นิทรรศการ “วิถีเกษตรแห่งความสุข” หวังให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลผลิต พร้อมเสนอแนวทางการทำเกษตรที่ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนิทรรศการ “NSM Studio” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน ด้วยการทดลองและสัมผัสอุปกรณ์จริงในกระบวนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้แนวคิด Learning by Doing เล่น-เรียน-รู้…
     กลับมาอีกครั้ง...ในกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช. โดยปิดเทอมหน้าร้อนนี้ จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ เยาวชนได้มาเรียนรู้กันอย่างเต็มอิ่ม แบ่งออกเป็น 2 ค่าย ได้แก่ 1.ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน“เล่น...เรียน...รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย” ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 พร้อมเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้น…
           พบกับ กิจกรรม นักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (The Junior Naturalist) ที่น้องๆเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 18 ปีจะได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดมาเรียนรู้และร่วมทำงานกับนักวิชาการด้านต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโดยน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติผ่านการลงมือทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวันของการทำงาน เพื่อจุดประกายให้เยาวชนสนใจงานด้านธรรมชาติวิทยาเพิ่มมากขึ้น มาร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยา…
หน้าที่ 1 จาก 63