องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการ“สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) ชวนครอบครัวร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับฐานเรียนรู้ในสนามจำลองของ ผู้สูงวัย ที่จะมาถ่ายทอดสาระความรู้ในการเข้าใจผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น พบกับกิจกรรม “ประดิษฐ์กระปุกออมสิน” และ “ประดิษฐ์ถุงบริหารมืออย่างง่ายด้วยตัวเอง” และวิธีรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข อันจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณของตนเองในอนาคต พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ…
นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ (ซ้ายมือคนที่ 2 จากแถวนั่ง) รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ACGS Board of Directors Meeting ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 21 - 25…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดโครงการ "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560" The 3 rd International Conference on Innovation…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน “STEM Maker Day Camp” เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการนอกห้องเรียนของ อพวช. แบบเช้าไปเย็นกลับ ในวันที่ 24 -25…
21 พ.ย. 2560 –  รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยมี ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง…
หน้าที่ 3 จาก 92