อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย นำคณะตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560 (YTSA 2017) ศึกษาเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Walk…
เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด และคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยือน Shanghai Science…
15 ก.พ. 61 / ปทุมธานี – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ต้อนรับปิดเทอมในเดือนมีนาคมนี้ สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 2 ค่าย คือ “นักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย”…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา…
-- แผนที่และการเดินทาง ไป จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 10 – 11 มี.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม สำรอง (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)>>Click -- กำหนดการ อบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ >>Click -- แผนที่และการเดินทาง ไป…
หน้าที่ 3 จาก 99