กลับมาอีกครั้ง ในกิจกรรมรับซัมเมอร์ กับ ค่าย One Day Camp 2018 ที่เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน สำหรับน้องๆที่มีใจรักวิทยาศาสตร์ อยากเรียนรู้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ พร้อมฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สู่สังคม และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน โดย อพวช.…
9 กุมภาพันธ์ 2561 – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. เข้าเยี่ยมชม Museum of Science…
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวของ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์ปูและการจำลองถิ่นอาศัยของปูเพื่อการจัดแสดง จากนักวิชาการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ซึ่งการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา…
9 กุมภาพันธ์ 2561 /กรุงเทพฯ -บริติช เคานซิล ร่วมด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) EURAXESS เดอะ สแตนดาร์ด และทรู คอร์ปอเรชั่น…
1 กุมภาพันธ์ 2561/ปทุมธานี - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ในหัวข้อ การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก : แรงและตารางธาตุ “Teaching Fun Science: Force and Periodic Table…
หน้าที่ 4 จาก 99