26 สิงหาคม 60 / นนทบุรี – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการส่งเริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)” เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเสริมบทเรียน ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนไทย ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุม…
อิมแพ็ค เมืองทองธานี / 20 สิงหาคม 2560 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดง “นิทรรศการสูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) ขึ้น ภายในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560”ตั้งแต่วันที่ 17-27 สิงหาคม 2560…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “เทศกาลวิทยาศาสตร์ : บทบาทของสังคมวิทยาศาสตร์มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยเชิญตัวแทนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและจากพิพิธภัณฑ์ในแถบภูมิภาคเอเชีย ร่วม 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์…
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดงาน เสวนาทางวิชาการ เรื่อง รู้ทันพิษในชีวิตประจำวัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่มีพิษ ตลอดจนการป้องกันตัวให้รอดพ้นจากการได้รับพิษ หรือการรักษาเมื่อตัวเองได้รับพิษจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านั้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านมาให้ความรู้ภายในงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560…
24 สิงหาคม 2560 - Mr. Fortunato T.de la Pena รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.อภิญาณ์  หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, นายสุวรงค์  วงษ์ศิริ…
หน้าที่ 6 จาก 86