1 กุมภาพันธ์ 2561/ปทุมธานี - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ในหัวข้อ การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก : แรงและตารางธาตุ “Teaching Fun Science: Force and Periodic Table…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมีกิจกรรม "การแสดงละครวิทยาศาสตร์" เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อประสม บทละคร และอุปกรณ์เพื่อเล่าถึงปรากฏการณ์รอบตัว อพวช. จึงกำหนดจัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ (Thailand Science Drama Competition 2018) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การกีฬา"…
31 มกราคม 2561/กรุงเทพฯ –องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมเปิดตัวบัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ “มิวพาส” ซีซัน 6 “มันส์ยกแก๊งส์” (Muse Pass Season 6) กับสิทธิประโยชน์การเข้าชมฟรี มุ่งเน้นการขยายฐานพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วม ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของสังคมปัจจุบัน ที่ชื่นชอบการนำเสนอที่แปลกใหม่ เนื้อหาหลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้…
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสู่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ 29 มกราคม 2561 /ปทุมธานี -นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่สองจากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)…
พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านกระดูกและสัตว์ดึกดำบรรพ์ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561ในตอน Bone Insight : ความลับในโครงกระดูกโดย Nat.ปู (ชลวิทย์…
หน้าที่ 6 จาก 101