พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านพืชใบเลี้ยงเดี่ยว วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560ในตอน Roaming Around the Field : ทุ่งหญ้าไร้ขอบเขตโดย…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัว “สวนพรรณพืชพิษ” พืชที่มีพิษที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และพรรณพืชมีพิษที่หาดูได้ยาก พร้อมนำนิทรรศการ “สารพัดพิษ” (Biotoxin) นิทรรศการ ยอดนิยมจากการจัดอันดับในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 กลับมาจัดแสดงให้ชมอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 – 14…
เรื่อง Past to Future  “ดิ้น...ไปสู่โลกอนาคตได้” จะกลับโลกปัจจุบันอย่างไร? เรื่องย่อ ปี ค.ศ.1895 เป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์ตกต่ำ เหล่านักวิทยาศาสตร์ ที่กำลังค้นหาคำตอบที่มาของมนุษยชาติ จึงได้ทำการทดลองอนุภาคทางฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา เพื่อค้นหาคำตอบ โดยทำการทดลองส่องกล้องจุลทรรศน์กับเซลล์ชนิดต่างๆ ซึ่งทั้งสองถกเถียงกัน ส่วน “นักวิทยาศาสตร์” อีกคน…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการ“สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) ชวนครอบครัวร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับฐานเรียนรู้ในสนามจำลองของ ผู้สูงวัย ที่จะมาถ่ายทอดสาระความรู้ในการเข้าใจผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น พบกับกิจกรรม “ประดิษฐ์กระปุกออมสิน” และ “ประดิษฐ์ถุงบริหารมืออย่างง่ายด้วยตัวเอง” และวิธีรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข อันจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณของตนเองในอนาคต พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ…
นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ (ซ้ายมือคนที่ 2 จากแถวนั่ง) รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ACGS Board of Directors Meeting ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 21 - 25…
หน้าที่ 8 จาก 97