5 ธ.ค. 60 นี้ อพวช. ขอเชิญทุกครอบครัว มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานผ่านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมเสริมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มากมาย โดย อพวช. เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ! ที่ คลองห้า ปทุมธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ…
พบกับ กิจกรรมสุดพิเศษ สำหรับเดือนธันวาคม 2560 จาก นิทรรศการ "สูงวัยใกล้ตัว" ในแคมเปญ "ครอบครัวอุ่นใจ สูงวัยไปด้วยกัน" ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม Enjoy Maker space : โลกของหนูน้องนักประดิษฐ์ ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน (โดยต้องมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม)…
2 ธันวาคม 2560 / ปทุมธานี – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “สารพัดพิษ” และ “สวนพรรณพืชพิษ” โดยมี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ …
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช. ) จัดเต็มความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ใน “นิทรรศการ เล่น เรียน รู้  ในของเล่นไทย” และกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย พร้อมให้น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน ในงาน “ซีเอ็ดบุ๊คแฟร์” โดยมี นายทนง โชติสรยุทธ์…
พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านพืชใบเลี้ยงเดี่ยว วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560ในตอน Roaming Around the Field : ทุ่งหญ้าไร้ขอบเขตโดย…
หน้าที่ 9 จาก 99