สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ได้ที่นี่ ! ทุกวันพุธ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้     จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.  อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ในสายน้ำ : Water at the Heart of Science” นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของน้ำ สร้างความตระหนักให้การร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม จากประเทศฝรั่งเศสสู่ประเทศไทย…
ปี 2012 ได้รับการกล่าวขานทั่วโลกว่า เป็นปีที่โลกจะสูญสิ้น นิทรรศการชุดนี้ประกอบด้วยสื่อผสมต่าง ๆ ที่พร้อมจะนำคุณไปร่วมพิสูจน์ความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีดังกล่าว ทั้งประเด็น การสิ้นสุดของปฏิทินมายา ดาวเคราะห์ชนโลก สนามแม่เหล็กโลกกลับขั้ว พายุสุริยะขนาดใหญ่ถล่มโลก และ ดาวเรียงตัว รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของระบบสุริยะของเรา นิทรรศการชุดนี้จัดแสดง ระหว่างวันที่ 8…
   ท้องฟ้าจำลอง อพวช. เป็นท้องฟ้าจำลองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโดม 13 เมตร จำนวนเก้าอี้ 96 ที่นั่ง มีเครื่องฉายดาวแบบดิจิตอลเลนส์เดี่ยว อาศัยเลนส์ตาปลา (Fish eye) ในการสร้างภาพครึ่งทรงกลม เป็นผลิตภัณฑ์รุ่น Digitarium® Epsilon Fixed สำหรับใช้ประจำที่ ของบริษัท…
เรารู้กันแล้วว่า พื้นที่กว่า 70% บนโลกใบนี้ประกอบไปด้วยน้ำ  ขณะที่ชีวิตของเราต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิต ทั้งดื่ม กิน และใช้ แต่เรารู้หรือไม่ว่า สิ่งที่เราเรียกว่าน้ำ อาจเป็นสิ่งที่เราเห็นเพียงผ่านโดยมิได้พิจารณาอย่างถ้วนถี่ จนกว่าเราจะหยุดพินิจและพิจารณาอย่างไตร่ตรองจึงจะทำให้เรารู้ว่า น้ำ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมหัศจรรย์เพียงใด  นิทรรศการน้ำ (Water Exhibition) เป็นนิทรรศการที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อการจัดแสดงที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ…
หน้าที่ 84 จาก 101