กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน ที่พร้อมจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น มาร่วมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับ ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน กับ อพวช. ซึ่งค่ายจะจัดขึ้น ที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี…
  พิธีลงนาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  (คนที่ 3 นับจากขวา)  ได้ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (คนที่…
       เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ "ICE AGE The Exhibition" นิทรรศการที่เปิดประสบการณ์แสนสนุก ในโลกยุคน้ำแข็ง หวังเปิดมุมมองสะท้อนถึงสถานการณ์และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัว…
  อพวช.เปิดนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition “เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง” พบขบวนหุ่นยนต์สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์เคลื่อนไหวได้ มาไกลจากอาร์เจนตินา...        กรุงเทพฯ/12 กันยายน 2557 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิด…
         เชียงใหม่ / 27 สิงหาคม 2557 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ผนึกจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว “ผลสำเร็จของการจัดงาน ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557’ ที่เชียงใหม่ ครั้งแรกของการจัดงานในส่วนภูมิภาค”…
หน้าที่ 85 จาก 94