นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการถาวร ชั้นที่ 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ซึ่งปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงให้ทันสมัย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้น ประดิษฐ์ สะสมและถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างกลมกลืน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปิดบริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่  “สุขพอดี ชีวิต ดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน –…
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดทำแสตมป์ภาพอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินีขึ้น เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา อพวช. 30 มกราคม 2558 สำหรับนักสะสมแสตมป์สามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้แล้ววันนี้  ที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึก อพวช.           ปทุมธานี…
ต้อนรับปิดเทอม อพวช. จัดค่ายฤดูร้อน ตอน “ตะลุยโลกล้านปี”1 - 3 เมษายน 2558 อพวช. หวังปลูกฝังเด็กไทยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ตะลุยโลกล้านปี” เรียนรู้การกำเนิด การค้นพบ ฟอสซิส และวิธีการทำงานของนักธรณีวิทยา เพื่อเชื่อมโยงความรู้จากอดีตมาสู่ยุคปัจจุบัน รวมถึงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต…
  รายละเอียดโครงการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์” (Science is out there) หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราให้กับสังคมผ่านการถ่ายภาพ โดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ อาทิ ดิน...กำเนิดแห่งสรรพสิ่ง แสงสรรค์พันเรื่อง และมหัศจรรย์ธรรมชาติ สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ที่…
หน้าที่ 85 จาก 101