อพวช. และมูลนิธิวิทยาศาสตร์ชีวภาพศตวรรษที่ ๒๑ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการขึ้น   ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา   ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
      พิธีลงนาม เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คนกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (คนที่ 2 จากขวา) …
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ ศ. ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง สปป. ลาว ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน อพวช. ด้านการเป็นองค์กรหลักในสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ…
  กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมมอบความสุขและและสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทย ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558   กรุงเทพฯ / 8 มกราคม 2558 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จับมือ…
         กรุงเทพฯ / 5 มกราคม 2558 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 3 กระทรวงพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558…
หน้าที่ 86 จาก 101