อพวช. จัดเสวนา  เรื่อง  เปิดกล่องความทรงจำ "ตอน ย้อนรอยสัตว์โลกล้านปี" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมตอบข้อซักถาม โดยร่วมย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคของสัตว์โลกล้านปี กับประเด็นการค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย และเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกในยุคที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชียวชาญ 2 ท่าน คือ ดร.วราวุธ สุธีธร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา คณะวิทยาศาสตร์…
      อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สสวท. และ บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 (Science Film Festival…
  อพวช. ร่วมกับ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ส่งเสริมเยาวชนในระดับภูมิภาคทั่วประเทศให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย ตั้งแต่เดือน พ.ย. 57 – ก.พ. 58             นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ…
       เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และรศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างมุมมองใหม่ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน รวมทั้งเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
     เยาวชนชายแดนภาคใต้กว่า 240 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมอำลาในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 22 สะท้อนภาพการร่วมสร้างความสมานฉันท์ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีปิด ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า…
หน้าที่ 87 จาก 99