เชียงใหม่ / 12 สิงหาคม 2557 – รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 2…
         เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จัดแถลงข่าวงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557" (National Science and Technology Fair…
       อพวช. จัดสัมมนา “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับอพวช.” ให้กับครูทั่วประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน โดยสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนของตนต่อไป เมื่อวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี…
ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ นำโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ อพวช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีประชันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเขตภาคกลาง 18 จังหวัดอย่างยิ่งใหญ่ ใน “กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557 อาทิ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ…
           เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องฝึกหัดขับรถไฟจำลอง(Train Driving Simulator) ในโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง จากนายนคร จันทศร…
หน้าที่ 87 จาก 93