ไปรษณีย์ไทยจับมือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ร่วมปฏิบัติการอ๊บอ๊บจับกบใส่แสตมป์ พร้อมเปิดตัวแสตมป์ชุดสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก ชวนน้องๆ มาเรียนรู้เรื่องกบสารพัดชนิด ผ่านนิทรรศการแสตมป์ พร้อมกิจกรรมให้ความรู้และความสนุกมากมาย           นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของ อพวช.…
         อพวช. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "ปั่นเล่น ปั่นรู้" Knowledge Bike Rally เชิญชวนนักปั่นจักรยานมาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจไป กับกิจกรรมสร้างประสบการณ์ในเส้นทางแหล่งเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ Education Trips by Bike…
             องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ASEAN+3 Centre for the Gifted in Science (ACGS) ประเทศเกาหลี จัดค่ายเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทย์ฯ ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3…
         กรุงเทพ 25 มิถุนายน 2557 -- มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบี.กริม แถลงข่าวเชิญชวนทุกโรงเรียนทั่วไทยร่วมจัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย…
           เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 อพวช. ได้จัดโครงการ อบรม "พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่" ครั้งที่ 2 โดยมี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการพิพิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ…
หน้าที่ 88 จาก 93