อพวช.นำทีมคณะเยาวชนไทย 92 คน เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ( อพวช). กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกเเยาวชนไทยที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 92 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเครือข่ายเยาวชน Japan – East Asia Network of…
  การเสวนาเรื่อง คุยกันฉันวิทย์ ตอน “เล่นกับลูกอย่างมีลูกเล่น” ต้อนรับปิดเทอมนี้กับการเสวนาคุยกันฉันวิทย์ ตอน “เล่นกับลูกอย่างมีลูกเล่น” ในวันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ เพื่อเป็นเวทีให้พ่อแม่…
         นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คนที่ 2 จากซ้าย) ลงนามความมือ กับ ดร.โทชิโร  ซึมาการิ ผู้อำนวยการ Hokkaido University Museum (คนที่ 2 จากขวา)…
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ขอเชิญ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดค้างคาวประเทศไทย” (Taxonomy and Identification of Bats in Thailand) ระหว่างวันที่ 8- 10 เมษายน 2557…
  อพวช. ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เปิดตัวนิทรรศการ “ดื่ม...ดับ” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ พิษภัยและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ หวังลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 2557 ณ บริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.…
หน้าที่ 89 จาก 90