ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) โดยสนับสนุนให้ อพวช. เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นหน่วยงานสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย  เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทความจำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ หรือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการผ่านแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป พร้อมนี้ยังให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13…
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Dr. Stuart Kohlhagen ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพันธมิตร ศูนย์ Questacon ประเทศออสเตรเลีย บรรยายพิเศษเรื่อง “แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนกับการสนับสนุน STEM Education” ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)…
           กลับมาอีกครั้งกับ...กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน Smart Robot ในวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557 พร้อมเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 50 คน…
      เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง" แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนกับการสนับสนุน STEM Education" จนเต็มความจุของห้องสัมมนาแล้ว คณะผู้จัดจึงขอปิดรับสมัครก่อนวันรับสมัคร 1 วัน                   …
       กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน ที่พร้อมจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น มาร่วมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับ ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน กับ อพวช. ซึ่งค่ายจะจัดขึ้น ที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี…
หน้าที่ 90 จาก 99