อพวช. ร่วมกับ มิวเซียมสยามและพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล 20 แห่ง จัดกิจกรรมบัตร “มิว พาส (Muse Pass)” เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้วยพาสปอร์ตเล่มเดียว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม…
อพวช. จับมือ สสส. ลงนามความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสร้างเสริมสุขภาวะ มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่ชีวิตสุขภาวะ โชว์นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค” ร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์ และโครงการต่อยอดนิทรรศการ “ถีบฉันทำไมอีก” นำมาปรับใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสม            …
           เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา อพวช. ได้จัดกิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (NSM FANCLUB PARTY #…
          กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง หลังจากประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการนำร่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” ให้กับครู วิทยาศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี และชุมพร อพวช.จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยการติดอาวุธวิธีการสอนด้วยวิธีคิดนอกกรอบ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย…
         อพวช. ร่วมกับ ทรู วิชั่นส์ สร้างค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 21 ต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย…
หน้าที่ 91 จาก 94