เมื่อวันที่ 15-21 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะตัวแทนจาก อพวช. ร่วมกับสถาบันเกอร์เธ่ประเทศไทย และบริษัททรูวิชั่น ได้พาน้องๆทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่ได้รับการคัดเลือก 4 คน จากเวทีค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 (Young Thai Science Ambassador…
  อพวช.นำทีมคณะเยาวชนไทย 92 คน เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ( อพวช). กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกเเยาวชนไทยที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 92 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเครือข่ายเยาวชน Japan – East Asia Network of…
  การเสวนาเรื่อง คุยกันฉันวิทย์ ตอน “เล่นกับลูกอย่างมีลูกเล่น” ต้อนรับปิดเทอมนี้กับการเสวนาคุยกันฉันวิทย์ ตอน “เล่นกับลูกอย่างมีลูกเล่น” ในวันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ เพื่อเป็นเวทีให้พ่อแม่…
         นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คนที่ 2 จากซ้าย) ลงนามความมือ กับ ดร.โทชิโร  ซึมาการิ ผู้อำนวยการ Hokkaido University Museum (คนที่ 2 จากขวา)…
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ขอเชิญ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดค้างคาวประเทศไทย” (Taxonomy and Identification of Bats in Thailand) ระหว่างวันที่ 8- 10 เมษายน 2557…
หน้าที่ 93 จาก 94