ร่วมแสดงความยินดี / 24 ส.ค. 57  - นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ (4 จากขวา) รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะใน “การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11” ประเภทร่อนนาน ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 12…
         เชียงใหม่ / 22 สิงหาคม 2557 – โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ร่วมกับ 7 องค์กร จัดงานรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ…
       เชียงใหม่ / 20 สิงหาคม 2557 – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ การบินไทย จัดกิจกรรม “พาน้องท่องฟ้า ทัศนามหกรรมวิทย์” นำตัวแทนนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่…
เชียงใหม่ / 18 สิงหาคม 2557 – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยนายสมชัย บุศราวิช ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และเยาวชนผู้ร่วมงาน ทำพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์…
 ไม่ใช่ที่ “กรุงเทพฯ” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557” ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น!           นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน…
หน้าที่ 93 จาก 101