โครงการค่ายเยาวชนทรู  “สร้างสรรคชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้" อพวช. ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการค่ายเยาวชนทรู "สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้" เพื่อสร้างจิตสำนักใหม่ร่วมกันด้วยการเริ่มต้นเป็นผุ้ให้มากกว่าผู้ขอ...หรือรอที่จะรับเพียงฝ่ายนเดียว เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมของการให้จนเกิดเป็นสำนึกและคุณธรรมในใจ เกิดภูมิคุ้มกันความดีที่เริ่มต้นจากตัวเอง ขยายผลของการให้สู่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นห่วงโซ่ของการให้เพื่อส่วนรวม ให้ทุกชีวิตได้สร้างความสุข…
           อพวช. ร่วมกับ มิวเซียมสยามและพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล 20 แห่ง จัดกิจกรรมบัตร “มิว พาส (Muse Pass)” เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้วยพาสปอร์ตเล่มเดียว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม…
อพวช. จับมือ สสส. ลงนามความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสร้างเสริมสุขภาวะ มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่ชีวิตสุขภาวะ โชว์นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค” ร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์ และโครงการต่อยอดนิทรรศการ “ถีบฉันทำไมอีก” นำมาปรับใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสม            …
           เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา อพวช. ได้จัดกิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (NSM FANCLUB PARTY #…
          กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง หลังจากประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการนำร่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” ให้กับครู วิทยาศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี และชุมพร อพวช.จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยการติดอาวุธวิธีการสอนด้วยวิธีคิดนอกกรอบ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย…
หน้าที่ 94 จาก 97