เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา อพวช. ได้จัดกิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (NSM FANCLUB PARTY #…
          กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง หลังจากประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการนำร่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” ให้กับครู วิทยาศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี และชุมพร อพวช.จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยการติดอาวุธวิธีการสอนด้วยวิธีคิดนอกกรอบ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย…
         อพวช. ร่วมกับ ทรู วิชั่นส์ สร้างค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 21 ต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย…
        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่จัดร่วมกันโดย อพวช. และ…
ภาพจาก www.facebook.com/pages/โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม           เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา อพวช. ร่วมกับมูลนิธิต้นไม้สีเขียว จัดงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้นโครงการ “บอกรักโลก ด้วยแผ่นฟิล์ม” ภายใต้แนวคิดการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ ณ เรือนพลับพลา คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่…
หน้าที่ 95 จาก 97