ภาพจาก www.facebook.com/pages/โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม           เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา อพวช. ร่วมกับมูลนิธิต้นไม้สีเขียว จัดงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้นโครงการ “บอกรักโลก ด้วยแผ่นฟิล์ม” ภายใต้แนวคิดการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ ณ เรือนพลับพลา คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่…
               เมื่อวันที่ 14-20 เมษายน 2557 นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางร่วมงาน…
       อพวช.ได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานความเป็นไทย ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ เรียนรู้สนุกสนานกับภูมิปัญญาไทย ด้วยกิจกรรมที่ชื่อว่า "จักสานงานศิลป" โดยจัดระหว่างวันที่ 12,13,15 เมษายน 2557 เวลา 9.30 -17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้…
  อพวช. จัดเสวนาหัวข้อ “เล่นกับลูกอย่างมีลูกเล่น” หนึ่งในกิจกรรมคุยกัน...ฉันวิทย์ ปี 57 หวังแนะพ่อแม่เลี้ยงดูและเล่นกับลูกด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมแนะรับมือปัญหาต่าง ๆ ของเด็กยุคใหม่ เช่น เด็กติดเกมส์ เด็กดื้อ เด็กพูดช้า โดย นพ. พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น…
  เมื่อวันที่ 15-21 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะตัวแทนจาก อพวช. ร่วมกับสถาบันเกอร์เธ่ประเทศไทย และบริษัททรูวิชั่น ได้พาน้องๆทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่ได้รับการคัดเลือก 4 คน จากเวทีค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 (Young Thai Science Ambassador…
หน้าที่ 99 จาก 101