2 ธันวาคม 2560 / ปทุมธานี – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “สารพัดพิษ” และ “สวนพรรณพืชพิษ” โดยมี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ …
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช. ) จัดเต็มความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ใน “นิทรรศการ เล่น เรียน รู้  ในของเล่นไทย” และกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย พร้อมให้น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน ในงาน “ซีเอ็ดบุ๊คแฟร์” โดยมี นายทนง โชติสรยุทธ์…
พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านพืชใบเลี้ยงเดี่ยว วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560ในตอน Roaming Around the Field : ทุ่งหญ้าไร้ขอบเขตโดย…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัว “สวนพรรณพืชพิษ” พืชที่มีพิษที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และพรรณพืชมีพิษที่หาดูได้ยาก พร้อมนำนิทรรศการ “สารพัดพิษ” (Biotoxin) นิทรรศการ ยอดนิยมจากการจัดอันดับในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 กลับมาจัดแสดงให้ชมอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 – 14…
เรื่อง Past to Future  “ดิ้น...ไปสู่โลกอนาคตได้” จะกลับโลกปัจจุบันอย่างไร? เรื่องย่อ ปี ค.ศ.1895 เป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์ตกต่ำ เหล่านักวิทยาศาสตร์ ที่กำลังค้นหาคำตอบที่มาของมนุษยชาติ จึงได้ทำการทดลองอนุภาคทางฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา เพื่อค้นหาคำตอบ โดยทำการทดลองส่องกล้องจุลทรรศน์กับเซลล์ชนิดต่างๆ ซึ่งทั้งสองถกเถียงกัน ส่วน “นักวิทยาศาสตร์” อีกคน…
หน้าที่ 2 จาก 92