เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2516 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย” โดย มีนายวัชระ สงวนสมบัติ…
เชียงใหม่ / 8 มีนาคม 2561 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "เปิดศูนย์ถ่ายทอด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการนำ วทน.…
กรุงเทพฯ / 6 มีนาคม 2561 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดแถลงข่าวความสำเร็จของนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark” นิทรรศการจากประเทศเยอรมนี หวังสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากการมองเห็น และเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า…
2 มีนาคม 2561 ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์/ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ (ศธ.) นำคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,…
พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบกับนักธรรมชาติวิทยาสัตว์ทะเล วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561ในตอน Sea Cucumber Insight : ความลับใต้เกราะหนามโดย Nat.เหมียว…
หน้าที่ 2 จาก 99