ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงาน Storyboard ในโครงการ Tsunagari Project – Picture Happiness on Earth ณ Miraikan Museum of Emerging Science and Innovation กรุงโตเกียว…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนกับการเรียนรู้เรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 – Thailand final ขึ้น ระหว่างวันที่…
ประกาศรายชื่อเยาวชน 11 ทีมผ่านการคัดเลือกนําเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  รายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย Young Thai Ambassadors 2017<<clickการเตรียมตัวเข้าค่าย <<clickแบบตอบรับเข้าค่าย<<click กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 มี.ค.60  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดทำ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการเขียน และรักในวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการ ถ่ายทอดงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้น และส่งเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2”โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจ และประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวัน International Science Center and Science Museum Day 2016 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) โดยส่งคลิป วีดีโอ…
หน้าที่ 1 จาก 5