ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงาน Storyboard ในโครงการ Tsunagari Project – Picture Happiness on Earth ณ Miraikan Museum of Emerging Science and Innovation กรุงโตเกียว…
ประกาศผลการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 – Thailand Final (รอบคัดเลือก) Click คู่มือการเข้าร่วมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 Click ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมูลนิธิ…
ประกาศรายชื่อเยาวชน 11 ทีมผ่านการคัดเลือกนําเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  รายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย Young Thai Ambassadors 2017<<clickการเตรียมตัวเข้าค่าย <<clickแบบตอบรับเข้าค่าย<<click กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 มี.ค.60  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560…
Click>>ประกาศผลการตัดสินรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 <<Click  แจ้งเปลี่ยนแปลงงานรับรางวัลเรื่องสั้แนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เปลี่ยนจาก วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจ และประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวัน International Science Center and Science Museum Day 2016 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) โดยส่งคลิป วีดีโอ…
หน้าที่ 3 จาก 6