ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2558 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2558กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ทางโทรสาร 02 577 9990 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ…
 ด่วน!! ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 16 ธ.ค.58 นี้   สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และโครงการฯ ฉบับแก้ไขได้ด้านล่าง    โอกาสมาถึงคุณแล้ว!!      หากคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 17 – 24 ปี ที่รัก…
  โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" เป็นโครงการที่อพวช. เชิญชวนทุกท่านร่วมกันสื่อสารวิทยาศาตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตามหัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด - ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี นับถึงวันที่ตัดสินผลงานในรอบนั้น ๆ - ประเภทประชาชนทั่วไป  โดยทางอพวช. จะมีรางวัลสมนาคุณและของที่ระลึกให้แก่ภาพและเนื้อหาที่ส่งมาร่วมสนุกกับเราในประเภทต่างๆ หัวข้อการประกวดมีดังนี้ ประเภทยอดนิยม…
หน้าที่ 5 จาก 5