ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559<<click ประเภทชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559<<click   ----------------------------------------------------------------------- รายละเอียดการเข้า"ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่…
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฑูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour:Youth Ambassadors Programmes) กำหนดการค่าย World Biotech Tour Youth Ambassadors Programmes รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฑูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour:Youth Ambassadors…
  ขอเชิญเยาวชนที่สนใจการศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา และต้องการพัฒนาตนเองสู่เวทีระดับนานาชาติ ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ และมูลนิธิ Behring Global…
ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559    ประเภทชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดการเข้า"ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 1.…
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2558 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2558กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ทางโทรสาร 02 577 9990 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ…
หน้าที่ 5 จาก 6