ประกาศผลรอบคัดเลือกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2559 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา4. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดลิงค์ด้านล่าง   โอกาส สำหรับคนเก่งมาถึงแล้วอพวช.ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง…