ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครงาน ..........................................................................      ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์…
ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครงาน ..........................................................................       ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๒ อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)…
ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครงาน ..........................................................................     ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.) โดยมีรายละเอียด…
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  
หน้าที่ 17 จาก 23