ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่อง รับสมัครงาน..........................................................................          ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้         …
ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่อง รับสมัครงาน..........................................................................    ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งวิทยากร จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป๑.…
ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครงาน ..........................................................................           ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์…
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการ กองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการ และตำแหน่งนักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ 19 จาก 23