อพวช. รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้…
หน้าที่ 1 จาก 3