อพวช. รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้…
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานถนนสายวิทยาศาสตร์ และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 7 - 9 มกราคม 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และงานสนับสนุนต่าง…
หน้าที่ 1 จาก 3