อพวช. รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๒๑…
         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานกับ อพวช. เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ วิทยากรนำชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ทีมกิจกรรม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ คาราวานวิทยาศาสตร์ งานการประชาสัมพันธ์และการตลาด รวมทั้งงานสนับสนุนในสำนักงาน หากสนใจขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับเรา ส่วนงานที่รับสมัครปฎิบัติงานที่ อพวช.…
หน้าที่ 3 จาก 3