องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานถนนสายวิทยาศาสตร์ และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 7 - 9 มกราคม 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และงานสนับสนุนต่าง…
  อพวช. รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘”ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ วันฝึกอบรม/เตรียมงาน : ๑๒ – ๑๓…
  รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘”ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงาน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ…
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานถนนสายวิทยาศาสตร์ และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และงานสนับสนุนต่าง…
    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครเฉพาะกิจ ร่วมปฏิบัติงานกับ อพวช. เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัครเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานวิทยากรนำชมนิทรรศการและจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๐…
หน้าที่ 2 จาก 3