การบริการ (วัน เวลา เปิด-ปิด)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

  • เปิดให้บริการวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. 
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)

จัตุรัสวิทยาศาสตร์

  • เปิดให้บริการทุกวัน : จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น.  
                           : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.30 -18.30 น.
 
การเดินทาง : คลองห้า ปทุมธานี
nsm map59


แผนที่การเดินทางถนนวิภาวดี - รังสิต ขาเข้าจากสระบุรี เข้าได้ 2 ทางคือ
1. เส้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดธรรมกาย อ. คลองหลวง - หนองเสือ ถึงทางแยก แยกซ้ายไปหนองเสือ ให้เลี้ยวขวาไปพิพิธภัณฑ์ฯ
ระยะทาง 2 กม. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ซ้ายมือ

2. เส้นทางฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลี้ยวซ้ายถนนรังสิต - นครนายก เส้นทางเดียวกันกับดรีมเวิลด์ โดยดรีมเวิลด์จะอยู่ระหว่างคลอง 3 กับ คลอง 4 ตรงไปเรื่อยๆ
สังเกตถนนวงแหวนตะวันออกคร่อมอยู่ ตรงไปอีก 200 เมตร เจอสะพานคลอง 5 ลงสะพานชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี
(ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)

ถนนวิภาวดี - รังสิต ขาออกจากกรุงเทพ ตรงมาจากดอนเมือง

ตรงมาจากดอนเมือง ป้ายบอกทางพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ซ้ายมือ สังเกตจะมี 2 สะพาน คือขวามือไปสระบุรี นครสวรรค์ ให้ใช้สะพานซ้ายมือ ปทุมธานี นครนายก
ใช้เส้นทางรังสิต - นครนายก ตรงไป 15 กม. เส้นเดียวกับดรีมเวิลด์ ถึงสะพานคลอง 5 ลงจากสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี
(ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)

 

ตารางการเดินรถ Shuttle Bus

- ออกจากถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ ถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า
สองรอบเวลาดังนี้ 09:30น. และ 11:00 น.

- ออกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ – ถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์
สองรอบเวลาดังนี้ 14:30 น. และ 16:30 น.

จุดจำหน่ายตั๋ว ทั้งเที่ยวไป และกลับ อยู่ที่ห้องจำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์
จุดจอดรถที่ อพวช. อยู่ตรงทางเข้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทั้งเที่ยวไปและกลับ

**ให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์**

 

การเดินทาง : จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ สามย่าน 

 siamsqure map

 การอำนวยความสะดวกในการนำคณะเข้าชมนิทรรศการ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี

• จุดจอดรับ-ส่ง ชั่วคราว (สำหรับรถบัส) บริเวณ ด้านหน้าอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้านถนนพระราม 4 (ป้ายรถเมล์)
• การจอดรถรถบัส/รถทัวร์ที่มีขนาด 6 ล้อขึ้นไป
เนื่องจาก พื้นที่สำหรับจอดรถบัส/รถทัวร์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปมีจำนวนจำกัด อนุญาตให้จอดได้ไม่เกิน 4 คันในช่วงเวลาเดียวกัน โดยหมู่คณะต้องแจ้งให้ อพวช.
ทราบล่วงหน้าก่อนวันเข้าชมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อประสานงานสำรองที่จอดรถ
อัตราค่าบริการจอดรถ ดังนี้
- จอดรถฟรี 2 ชั่วโมงแรก
ชั่วโมงถัดไปคิดอัตราชั่วโมงละ 20 บาท : คัน
- กรณีรถบัส คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท : คัน
- หมู่คณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าจอดรถ


• จุดนัดพบสำหรับหมู่คณะ ฝ่ายอาคารฯ ได้กำหนดให้บริเวณลานด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น G เป็นจุดนัดพบสำหรับหมู่คณะ
และคณะผู้เข้าชมสามารถใช้บันไดเลื่อนบริเวณด้านหน้าร้านกาแฟดอยตุง เพื่อขึ้นไปยังจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งอยู่ที่ชั้น 4
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หมู่คณะ ขอความกรุณานัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่ อพวช. ก่อนวันเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

• สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน
กรณีที่คณะนำอาหารมารับประทานเอง อพวช. มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารบริเวณชั้น 4 ณ ลานด้านหน้าของจัตุรัสวิทยาศาสตร์
กรณีไม่ได้นำอาหารมารับประทานเอง อาคารจัตุรัสจามจุรีมีศูนย์อาหาร (Food court) อยู่บริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร (ชั้น B)

• การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT): ลงสถานีสามย่าน
- รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีศาลาแดง เปลี่ยนขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน
- รถประจำทาง : สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 187,172, 501