งานวิจัยชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่ายุงสามารถติดตามแหล่งอาหารด้วยการใช้สิ่งนำทาง 3 อย่าง ได้แก่ กลิ่น การมองเห็น
และความร้อน

เว็บไซต์ข่าวบีบีซี รายงานเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ว่าทีมนักวิจัยจากภาควิชาชีววิทยาและ
พันธุวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารวิทยาศาสตร์
Current Biology เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการติดตามหาอาหารของยุง การทดลองของทีมวิจัยได้นำยุงที่หิวโหย
มาปล่อยในอุโมงค์แล้วบันทึกการเคลื่อนไหว โดยสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของยุงต่อสิ่งเร้าว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร สำหรับสิ่งเร้าในการทดลองนี้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จุดสีดำ และความร้อน ผลการทดลองพบว่าเมื่อ
ยุงได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยุงกลับบินตรงสู่จุดสีดำซึ่งก่อนหน้านี้ยุงไม่ได้ให้ความสนใจ จากนั้นนักวิจัยได้ปล่อย
ความร้อนในบริเวณใกล้ ๆ จุดสีดำ ยุงก็ยังคงมุ่งหน้าสู่จุดสีดำเช่นเดิม นักวิจัยจึงสรุปรูปแบบการล่าเหยื่อของยุง ดังนี้ 

1. จากระยะทาง 10 – 50 เมตร ยุงจะค้นหาเหยื่อด้วยกลิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งยุงมีประสาท
สัมผัสไวต่อก๊าซชนิดนี้
2. เมื่อถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นแล้ว ยุงจะมองหาและมุ่งเข้าหาสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณโดยรอบ ในระยะ 5-15 เมตร
3. เมื่อเข้าใกล้ในระยะประมาณ 1 เมตรของสิ่งที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมาย ยุงจะใช้การหาความร้อนจากร่างกายเหยื่อ
(การเลือกพื้นที่ลงกัด)

จากพฤติกรรมนี้ช่วยให้ยุงมั่นใจว่ามุ่งสู่เป้าหมายที่ถูกต้องโดยไม่บินหาก้อนหินหรือพืช นอกจากนี้นักวิจัยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่ายุงสามารถได้กลิ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากระยะทางมากกว่า 50 เมตร ด้วยลักษณะสิ่งเร้าทั้ง 3 สิ่งนี้รวมอยู่ในมนุษย์
จึงเป็นการยากมากที่มนุษย์จะหลีกหนีจากยุงได้

 

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bbc.com/news/science-environment-33549777
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2815%2900740-X

 

วันพฤหัสบดี, 27 มีนาคม 2557 14:01

คืนชีพมอสพันปีจากแอนตาร์กติก

 

moss2


มอสจากบริเวณขั้วโลกใต้สามารถกลับมาเจริญเติบโตได้ หลังจากถูกแช่แข็งยาวนานกว่า 1,500 ปี
บีบีซีนิวส์ เสนอข่าวผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งประสบความสำเร็จในการคืนชีพมอส (พืชชั้นต่ำในกลุ่ม Bryophyta ที่ไม่มีท่อลำเลียงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่) จากชั้นดินบริเวณแอนตาร์กติก โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้นำมอสดังกล่าวกลับมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ปลอดเชื้อ โดยควบคุมอุณหภูมิและควบคุมปริมาณแสงเสมือนในธรรมชาติ ใช้เวลาเพียง 2-3 สัปดาห์มอสก็เจริญเติบโต และเมื่อนำไปตรวจสอบอายุพบว่ามอสจากขั้วโลกใต้ มีอายุกว่า 1,530 ปี ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานเพิ่มเติมว่าสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เช่นพืช แม้จะหยุดการเจริญเติบโตจากสภาวะความหนาวเย็นอย่างในทวีปแอนตาร์กติกาหากได้นำมาสู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะสามารถกลับมาดำรงชีวิตอยู่ได้นานกว่าที่เคยคาดคิด
นักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่ามอสเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั่วไปแม้บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ นอกจากนี้มอสยังสามารถช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในชั้นดินอีกด้วย
ภาพจาก http://www.bbc.com/news/science-environment-26614092
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bbc.com/news/science-environment-26614092
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140317125036.htm

 

วันจันทร์, 30 ธันวาคม 2556 00:00

รวมมิตร ข่าววิทย์แห่งปี 2013

 

รวมมิตร ข่าววิทย์แห่งปี 2013

ปีเก่ากำลังผ่านไป ปีใหม่กำลังเข้า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ติดตามศูนย์ข่าวฯ ทุกท่าน ในปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องทั้งเรื่องความสำเร็จที่น่ายินดี ความขัดแย้ง และความสูญเสีย ศูนย์ข่าวฯ ได้ทำการติดตามและนำเสนอประเด็นสาระด้านวิทยาศาสตร์ตลอดปีที่ผ่านมา และคราวนี้ได้รวบรวมเรื่องทางวิทยาศาสตร์เด่น ๆ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกมานำเสนอให้ได้ติดตามกันว่าทั่วโลกนั้นมีการจัดอันดับข่าววิทยาศาสตร์ไว้อย่างไรในปี 2013 ซึ่งศูนย์ข่าวฯ จะได้ทยอยนำเสนอต่อท่านผู้อ่านติดต่อกันไปในช่วงนี้

เริ่มกันที่การจัดอันดับข่าววิทยาศาสตร์จากนิตยสารวิทยาศาสตร์ชื่อดัง อย่าง Discover Magazine จากฝั่งอเมริกา ซึ่งได้รวบรวมและจัดเรื่องเด่นทางวิทยาศาสตร์ของปี 2013 ไว้ดังนี้

Top 10 Stories of 2013: 10 เรื่องเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2013 จาก Discover Magazine


1. Supreme Court Strikes Down Gene Patents: สัญญาณใหม่จากดาวอังคาร 

ผลการสำรวจของยาน “คิวริออซิตี” ที่องค์การนาซาได้ส่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคาร ได้เก็บตัวอย่างหินบนดาวอังคารที่เจาะได้ นำมาวิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวยานสำรวจ พบว่าในอดีตของดาวอังคารนั้นเอื้อต่อการดำรงชีพของจุลินทรีย์ ที่มีสภาพเอื้อต่อการดำรงชีวิตของ สิ่งชีวิตสมัยดึกดำบรรพ์บนดาวสีแดงแห่งนี้นี่เอง 

 

 

2. Supreme Court Strikes Down Gene Patents: ศาลฎีกาสหรัฐตัดสินว่า DNA ของมนุษย์จดสิทธิบัตรไม่ได้

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีคำวินิจฉัยตัดสินคดีความอันโด่งดัง และถือว่าเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเสียงเอกฉันท์ว่า DNA ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจจดสิทธิบัตรได้เพราะเป็นผลผลิตของธรรมชาติ จึงมีผลกระทบต่อการทำวิจัยและทางการแพทย์อีกด้วย

 

 

3. Carbon Dioxide Hits 400 ppm — Does It Matter?: มันเกิดอะไรขึ้น? ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่า 400 ส่วน ต่ออากาศ 1 ล้านส่วน (ppm)

ช่วงเดือนพฤษภาคม ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีค่าสูงขึ้นมากว่า 400 ส่วน ต่ออากาศ 1 ล้านส่วน (ppm) ซึ่งถือว่าสูงสุดมากเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างตั้งคำถามว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรากันแน่
4. Edward Snowden, the NSA, and the Never-Ending End of Privacy เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ผู้เปิดโปงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาข่าวโด่งดังที่ถือว่า เป็นข่าวอื้อฉาวของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้ นายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน อดีตเจ้าหน้าที่ซีไอเอและสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ (National Security Agency; NSA) ได้เปิดเผยข้อมูลลับของ NSA ที่ได้ทำการสอดแนม และการดักฟังโทรศัพท์ของชาวอเมริกันซึ่งเป็นประชาชนของชาติตัวเองแท้ ๆ ไม่ใช่ประชาชนอเมริกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก ทำให้มีคนขนานนามให้ นายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน เป็นฮีโร่ก็ว่าได้5. Scientists Make Progress in Growing Organs From Stem Cells: อวัยวะใหม่จากเซลล์ต้นกำเนิดตับ

สมอง หรืออวัยวะอื่น ๆ สามารถสร้างขึ้นมาใหม่จากเซลล์ต้นกำเนิดของแต่ละคนเอง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้สารโปรตีนที่เรียกว่าสารเร่งการเจริญเติบโต ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือ stem cell ให้เติบโตภายในเนื้อเยื่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งประโยชน์ของเซลล์ต้นกำเนิดนี้คือทำเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ร่างกายปฏิเสธเนื้อเยื่ออวัยวะของผู้อื่นที่มาจากการบริจาคนั่นเอง

6. Voyager1 Goes Interstellar: ภารกิจใหม่ของยานอวกาศวอยเอเจอร์ 1 สู่มวลสารระหว่างดวงดาว

กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว ยานอวกาศวอยเอเจอร์1 (Voyager 1) ที่ถือได้ว่าเป็นยานอวกาศลำแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อขึ้นไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั้น สามารถเดินทางออกนอกระบบสุริยะ เพื่อเข้าสู่มวลสารระหว่างดวงดาว (Interstellar Medium) เพื่อไปปฏิบัติภารกิจครั้งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว7. Two Elusive Prime Number Problems Solved: ถึงเวลาแล้ว ในการแก้ปัญหาจำนวนเฉพาะ

หากจะพูดถึงเลขจำนวนเฉพาะแล้วนั้น มีแต่คนส่ายหน้าหนีเพราะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ที่ยากมากเลยก็ว่าได้ มีนักคณิตศาสตร์หลายคนต่างพยายามตอบโจทย์และแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2013 โจทย์เลขเจ้าปัญหานี้แก้ได้สำเร็จแล้ว


8. Extracting Family Trees From Ancient Genomes: จีโนมยุคหิน เพื่อค้นหาบรรพบุรุษ 

เทคนิคใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถถอดรหัสจีโนม โดยสกัด ดีเอ็นเอจากกระดูกโบราณ ช่วยให้สามารถค้นหาบรรพบุรุษหรือต้นตระกูล ในยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อบ่งบอกถึงวิวัฒนาการในยุคนั้น ๆ ได้

9. Childhood Obesity Reversed: โรคอ้วนในเด็กอเมริกันมีแนวโน้มลดลง

โรคอ้วนในเด็ก ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่โลกตระหนักถึง โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการรณรงค์ ให้ความรู้ด้านโภชนาการและส่งเสริมการออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปี 2013 ปัญหาเรื่องโรคอ้วนในเด็กลดลงมากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา

10. Amplituhedron May Shape the Future of Physics: Amplituhedron สิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางฟิสิกส์

นักฟิสิกส์แห่งสถาบัน Institute for Advanced Study in Princeton จากรัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประดิษฐ์ผลงานทางฟิสิกส์ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์การทำนาย เรื่อง Subatomic-particle collisions ที่อาจนำไปสู่การค้นหาทฤษฎีควอนตัมของแรงโน้มถ่วง (quantum theory of gravity) และยังถือได้ว่าสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้อาจจะปฏิวัติ ทฤษฎีควอนตัมทางฟิสิกส์อันแสนซับซอนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถชมได้จาก http://discovermagazine.com/2014/jan-feb#.UrufrtJdUqZ