ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วันสำหรับครอบครัว (Science Family Day Camp)

ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน จุดประกายความอยากรู้อยากเห็น พร้อมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยค่ายวิทยาศาสตร์กับ อพวช. รูปแบบใหม่สำหรับครอบครัว
ที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองและน้องๆ จะได้เรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน

สถานที่จัดกิจกรรม อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้ ค้นพบและสนุกกับเรื่องราวด้านเทคโนโลยีชีวภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตะลุยโลกมหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ และกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ อย่างง่ายด้วยตนเอง

ครอบครัว: ผู้ปกครองและเด็กจำนวนไม่เกิน 4 คนต่อครอบครัว

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 ครอบครัว/ค่าย

ครั้งที่ ค่าย วันที สถานที่
1
ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ วันอาทิตที่ 3 กรกฎาคม 2559

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

คลองห้า ปทุมธานี

2 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559