นักวิจัยมหิดลพัฒนาวิธีที่ไม่ซับซ้อนและใช้ต้นทุนต่ำในการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจล ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความต้องการสูงในภาคอุตสาหกรรม

ซิลิกาแอโรเจลมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง เป็นตัวดูดซับสารอินทรีย์ รวมถึงเป็นวัสดุกันน้ำที่มีคุณสมบัติใส มันมีราคาสูงมากเนื่องจากมีผู้ผลิตอยู่เพียงไม่กี่รายในโลก เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลขึ้น โดยวิธีนี้ได้ลดขั้นตอนต่างๆลงทำให้ต้นทุนลดลงถึง 10 เท่า และวิธีนี้ยังได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2558 ในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชด้วย ตอนนี้ทางมหิดลได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรม

 อ่านข่าวเต็ม

Published in science news round-up