รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2558 เป็นของผลงาน "แป้งไฮโดรโฟบิค" ที่ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า ช่วยดูดซับความมันและควบคุมกลิ่นตัวและเชื้อราตามร่างกาย อีกผลงานคือ "อุ" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หมักจากข้าวไทย โดยมีการนำเทคโนโลยีการถนอมอาหารมาใช้และมีการปรับปรุงบรรจะภัณฑ์ให้ทันสมัย สวยงาม

อ่านข่าวเต็ม

Published in science news round-up