นักวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี ค.ศ. 2015

เว็บไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2015
อย่างเป็นทางการ โดยนักวิจัย Tomas Lindahl ชาวสวีเดน Paul Modrich ชาวอเมริกัน และ Aziz Sancar ชาวตุรกี
จากผลงานศึกษากลไกของเซลล์ที่สามารถซ่อมแซมดีเอ็นเอเพื่อป้องกันข้อมูลทางพันธุกรรมและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาวิธีรักษามะเร็งต่อไป

nobelchem2015 

 

จากซ้าย Tomas Lindahl , Paul Modrich และ Aziz Sancar
ภาพจาก http://www.bbc.com/news/uk-england-34464580

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2015/press.html
http://www.bbc.com/news/uk-england-34464580

 

 

 

ร่วมเฉลิมฉลองรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2015 ซึ่งทยอยประกาศผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 12 ตุลาคม ศกนี้


เว็บไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำปี ค.ศ. 2015
อย่างเป็นทางการ โดยนักวิจัยชาวไอริช William C. Campbell ร่วมกับ Satoshi Omura จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล
จากผลงานวิจัยวิธีรักษาการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากหนอนตัวกลม

สำหรับรางวัลอีกครึ่งหนึ่งได้แก่ นักวิจัยชาวจีน Youyou Tu ซึ่งค้นพบวิธีรักษาโรคมาลาเรียแนวใหม่ คณะกรรมการพิจารณา
ให้รางวัลแก่นักวิจัยทั้งสามเนื่องจากผลงานวิจัยเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับโรคที่เกิด
จากเชื้อปรสิตดังกล่าวได้

สำหรับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2015 ได้แก่ Takaaki Kajita นักวิจัยชาวญี่ปุ่น และ นักวิจัยแคนาดา Arthur B.
McDonald จากผลงานการศึกษาอนุภาคนิวตริโน (neutrino) และพบว่าอนุภาคดังกล่าวสามารถเปลี่ยแปลงลักษณะเฉพาะตัวได้
และมีมวล

 

nobel-med2015

จากซ้าย William C. Campbell , Satoshi Omura และ Youyou Tu
ภาพจาก https://www.sciencenews.org/article/nobel-medicine-prize-won-drugs-natural-sources

 

 

nobel 2015

Arthur B. McDonald และ Takaaki Kajita
ภาพจาก http://www.abc.net.au/news/2015-10-06/neutrino-scientists-win-nobel-prize-for-physics/6832354

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/year/index.html?year=2015&images=yes
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2015/press.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/press.html

 

เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2014 อย่างเป็นทางการ ดังนี้

nobel 2014

โดยผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 10 ธันวาคม ณ ประเทศสวีเดน โดยรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลโนเบล 
ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นคว้ารางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2014
เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ประจำปี
ค.ศ. 2014 ได้แก่นักวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน คือ Shuji Nakamura จากประเทศสหรัฐอเมริกา Isamu Akasaki
และ Hiroshi Amano จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยผลงานประดิษฐ์หลอดแอลอีดี (LED ; light emitting diodes)
ที่ให้แสงสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้ความสว่างและประหยัดพลังงานอีกด้วย


ภาพจาก http://www.bbc.com/news/science-environment-29518521

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/
http://www.bbc.com/news/science-environment-29518521
http://www.abc.net.au/news/2014-10-08/japanese-born-led-lamp-inventors-awarded-nobel-prize-for-physics/5797052
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9570000115430

 

 

ร่วมเฉลิมฉลองรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2014 ซึ่งทยอยประกาศผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 13 ตุลาคม ศกนี้
เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำปี ค.ศ. 2014
อย่างเป็นทางการ โดยนักวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษ คือ John O’Keefe และคู่สามี-ภรรยา May-Britt Moser กับ
Edvard Moser จากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งค้นพบเซลล์ที่ควบคุมการกำหนดตำแหน่งภายในสมอง (คล้ายจีพีเอส)
มนุษย์จึงสามารถรับรู้ว่าขณะนี้กำลังอยู่ที่ใด และอาจเป็นหนทางรักษาโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย

ภาพจาก http://www.nobelprizemedicine.org/

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprizemedicine.org/
http://www.nobelprizemedicine.org/wp-content/uploads/2014/10/PR_2014_ENGLISH.pdf
http://www.theguardian.com/science/live/2014/oct/06/nobel-prize-physiology-medicine-announcement-stockholm-2014-live

 

 

วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556 00:00

สรุปรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2013

 

สรุปรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2013

เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2013 อย่างเป็นทางการ ดังนี้
โดยผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 10 ธันวาคม ณ ประเทศสวีเดน โดยรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

สาขา

ผู้ได้รับรางวัล

ประเทศ

ผลงาน

การแพทย์

James E. Rothman

สหรัฐอเมริกา

ศึกษาระบบควบคุมที่แม่นยำในการขนส่งสารในระดับเซลล์ 

 

Randy W. Schekman

สหรัฐอเมริกา

Thomas C. Südhof

เยอรมนี

ฟิสิกส์

Peter W. Higgs

อังกฤษ

ผู้ค้นพบอนุภาคฮิกส์ ซึ่งเป็นอนุภาคพื้นฐานในการอธิบายต้นกำเนิดของมวล

François Englert

เบลเยียม

เคมี

Martin Karplus

สหรัฐอเมริกา

ผู้ริเริ่มทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่ออธิบายปฏิกิริยาเคมีอันซับซ้อน รวมทั้งเพื่อทำนายแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Michael Levitt

สหรัฐอเมริกา

Arieh Warshel

สหรัฐอเมริกา

วรรณกรรม

Alice Munro

แคนาดา

ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องสั้นร่วมสมัย

สันติภาพ

องค์การห้ามใช้อาวุธเคมี(Organization for the Prohibitionof Chemical Weapons)

-

ผลงานเด่นที่ผ่านมาคือการตรวจสอบอาวุธเคมีในประเทศซีเรีย

เศรษฐศาสตร์

Eugene F. Fama

สหรัฐอเมริกา

ผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มในตลาดสินทรัพย์ ซึ่งทำให้การคาดการณ์ระยะสั้นเป็นไปได้

Lars Peter Hansen

สหรัฐอเมริกา

Robert J. Shiller

สหรัฐอเมริกา

โดยผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 10 ธันวาคม ณ ประเทศสวีเดน โดยรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

 

ภาพจาก http://www.nobelprize.org/
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/
http://www.thairath.co.th/content/oversea/375422
http://www.nationchannel.com/main/news/foreign/20131011/378385383/
http://www.mcot.net/site/content?id=525bdc75150ba0471a000128#.Ulyym-wuOuI

 

 

 

รางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2013 เริ่มประกาศผลแล้ว

 

         นักวิจัยจากนานาประเทศเตรียมเฉลิมฉลองรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2013 ซึ่งทยอยประกาศผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม และสิ้นสุดประกาศผลรางวัลสุดท้ายในวันที่ 14 ตุลาคม ศกนี้
          เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำปี ค.ศ. 2013 อย่างเป็นทางการ โดยนักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา คือ James E. Rothman และ Randy W. Schekman จากประเทศเยอรมนี คือ Thomas C. Südhof ซึ่งศึกษาระบบควบคุมที่แม่นยำในการขนส่งสารระดับเซลล์

          สำหรับสาขาฟิสิกส์ ในปีนี้เป็นไปตามคาดหมายคือนักวิจัยชาวอังกฤษและเบลเยียม คือ Peter W. Higgs และ François Englert ผู้ค้นพบอนุภาคฮิกส์ ซึ่งเป็นอนุภาคพื้นฐานในการอธิบายต้นกำเนิดของมวล

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน

ภาพจาก http://www.nobelprize.org/ 
http://speakingofresearch.com/2013/10/07/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Englert


Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/
http://www.mcot.net/site/content?id=52533db1150ba0a2180001b7#.UlQEp-wuOuI
http://www.mcot.net/site/content?id=5253eb47150ba0f93300012e#.UlQPG-wuOuI

 

 

 

วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556 00:00

อิกโนเบล เพราะมนุษย์ไม่หยุดสงสัย

        เมื่ออัลเฟรด โนเบล เสียชีวิต พินัยกรรมของเขาระบุให้จัดพิธีมอบรางวัลโนเบลให้กับผู้สร้างคุณประโยชน์เพื่อมนุษยชาติ ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการมอบรางวัลนี้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1901

        คำว่า "Nobel" หมายถึงความมีคุณธรรมสูงหรือชั้นสูง ซึ่งตรงข้ามกับ "Ignoble" ที่มีความหมายว่าน่ารังเกียจหรือชั้นล่าง ซึ่งในปี ค.ศ. 1991 นิตยาสาร Annals of Improbbable Reseach ได้ก่อตั้งรางวัล Ig Nobel เพื่อมอบให้กับงานวิจัยที่ตลกและผู้คนขำขัน ทว่าเกิดขึ้นจริงและชวนคิด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับรางวัล Ig Nobel ประจำปี ค.ศ. 2013

        สาขาความน่าจะเป็น ได้แก่งานวิจัยของทีมนักวิจัยจากประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการนอนของวัวและพบว่าวัวที่นอนนานมีแนวโน้มจะใช้เวลาในการลุกขึ้นยืนนานตามไปด้วย แต่เมื่อวัวยืนแล้ว คาดเดาได้ยากว่าวัวจะนอนอีกเมื่อใด

        สาขาชีววิทยาและดาราศาสตร์ ได้แก่งานวิจัยของทีมนักวิจัยจากประเทศสวีเดน เยอรมนี ออสเตรเลีย อังกฤษ ซึ่งพบว่าแมงกุดจี่ (ด้วงมูลสัตว์) หาทางกลับบ้านได้ด้วยการสังเกตทางช้างเผือก

        หากย้อนไปในปี ค.ศ. 1999 สาขามนุษยชาติตกเป็นของจอร์จ และชาร์ลอต บลองสกี้ ซึ่งคิดค้นเครื่องช่วยทำคลอด ด้วยวิธีมัดหญิงตั้งครรภ์ไว้กับโต๊ะกลมและหมุนด้วยความเร็วสูง

        คิดกันได้ยังไงนะ......

        ท่านที่สนใจหรือสงสัยว่ายังมีงานวิจัยอะไรอีกที่ได้รับรางวัลนี้ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ http://www.improbable.com/ig/ ขอให้สนุกนะครับ

ภาพจาก  http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/247-2013-02-04-03-36-16

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bangkokpost.com/news/world/369521/wacky-ig-nobel-prizes-show-the-funny-side-of-science
http://www.improbable.com/ig/

หน้าที่ 1 จาก 2