ร่วมเฉลิมฉลองรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2015 ซึ่งทยอยประกาศผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 12 ตุลาคม ศกนี้


เว็บไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำปี ค.ศ. 2015
อย่างเป็นทางการ โดยนักวิจัยชาวไอริช William C. Campbell ร่วมกับ Satoshi Omura จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล
จากผลงานวิจัยวิธีรักษาการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากหนอนตัวกลม

สำหรับรางวัลอีกครึ่งหนึ่งได้แก่ นักวิจัยชาวจีน Youyou Tu ซึ่งค้นพบวิธีรักษาโรคมาลาเรียแนวใหม่ คณะกรรมการพิจารณา
ให้รางวัลแก่นักวิจัยทั้งสามเนื่องจากผลงานวิจัยเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับโรคที่เกิด
จากเชื้อปรสิตดังกล่าวได้

สำหรับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2015 ได้แก่ Takaaki Kajita นักวิจัยชาวญี่ปุ่น และ นักวิจัยแคนาดา Arthur B.
McDonald จากผลงานการศึกษาอนุภาคนิวตริโน (neutrino) และพบว่าอนุภาคดังกล่าวสามารถเปลี่ยแปลงลักษณะเฉพาะตัวได้
และมีมวล

 

nobel-med2015

จากซ้าย William C. Campbell , Satoshi Omura และ Youyou Tu
ภาพจาก https://www.sciencenews.org/article/nobel-medicine-prize-won-drugs-natural-sources

 

 

nobel 2015

Arthur B. McDonald และ Takaaki Kajita
ภาพจาก http://www.abc.net.au/news/2015-10-06/neutrino-scientists-win-nobel-prize-for-physics/6832354

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/year/index.html?year=2015&images=yes
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2015/press.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/press.html

 

เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2014 อย่างเป็นทางการ ดังนี้

nobel 2014

โดยผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 10 ธันวาคม ณ ประเทศสวีเดน โดยรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลโนเบล 
ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นคว้ารางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2014
เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ประจำปี
ค.ศ. 2014 ได้แก่นักวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน คือ Shuji Nakamura จากประเทศสหรัฐอเมริกา Isamu Akasaki
และ Hiroshi Amano จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยผลงานประดิษฐ์หลอดแอลอีดี (LED ; light emitting diodes)
ที่ให้แสงสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้ความสว่างและประหยัดพลังงานอีกด้วย


ภาพจาก http://www.bbc.com/news/science-environment-29518521

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/
http://www.bbc.com/news/science-environment-29518521
http://www.abc.net.au/news/2014-10-08/japanese-born-led-lamp-inventors-awarded-nobel-prize-for-physics/5797052
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9570000115430

 

วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556 00:00

สรุปรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2013

 

สรุปรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2013

เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2013 อย่างเป็นทางการ ดังนี้
โดยผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 10 ธันวาคม ณ ประเทศสวีเดน โดยรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

สาขา

ผู้ได้รับรางวัล

ประเทศ

ผลงาน

การแพทย์

James E. Rothman

สหรัฐอเมริกา

ศึกษาระบบควบคุมที่แม่นยำในการขนส่งสารในระดับเซลล์ 

 

Randy W. Schekman

สหรัฐอเมริกา

Thomas C. Südhof

เยอรมนี

ฟิสิกส์

Peter W. Higgs

อังกฤษ

ผู้ค้นพบอนุภาคฮิกส์ ซึ่งเป็นอนุภาคพื้นฐานในการอธิบายต้นกำเนิดของมวล

François Englert

เบลเยียม

เคมี

Martin Karplus

สหรัฐอเมริกา

ผู้ริเริ่มทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่ออธิบายปฏิกิริยาเคมีอันซับซ้อน รวมทั้งเพื่อทำนายแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Michael Levitt

สหรัฐอเมริกา

Arieh Warshel

สหรัฐอเมริกา

วรรณกรรม

Alice Munro

แคนาดา

ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องสั้นร่วมสมัย

สันติภาพ

องค์การห้ามใช้อาวุธเคมี(Organization for the Prohibitionof Chemical Weapons)

-

ผลงานเด่นที่ผ่านมาคือการตรวจสอบอาวุธเคมีในประเทศซีเรีย

เศรษฐศาสตร์

Eugene F. Fama

สหรัฐอเมริกา

ผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มในตลาดสินทรัพย์ ซึ่งทำให้การคาดการณ์ระยะสั้นเป็นไปได้

Lars Peter Hansen

สหรัฐอเมริกา

Robert J. Shiller

สหรัฐอเมริกา

โดยผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 10 ธันวาคม ณ ประเทศสวีเดน โดยรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

 

ภาพจาก http://www.nobelprize.org/
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/
http://www.thairath.co.th/content/oversea/375422
http://www.nationchannel.com/main/news/foreign/20131011/378385383/
http://www.mcot.net/site/content?id=525bdc75150ba0471a000128#.Ulyym-wuOuI

 

 

 

วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2555 00:00

สรุปรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2012

สรุปรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2012

เวปไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/year/?year=2012) ประกาศผลรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2012 อย่างเป็นทางการ ดังนี้

สาขา

ผู้ได้รับรางวัล

ประเทศ

ผลงาน

การแพทย์

Shinya   Yamanaka

ญี่ปุ่น

ศึกษาการเปลี่ยนชุดคำสั่งของเซลล์ที่โตเต็มวัยและทำหน้าที่เฉพาะ   ให้กลายเป็นเซลล์
  ต้นกำเนิดพลูริโพเทนท์
” (pluripotent   stem cells)   หรือเซลล์ที่สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ได้ เท่ากับเป็นการล้มแนวคิดเดิมที่เคยเข้าใจว่าเซลล์ที่มีหน้าที่เฉพาะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์อื่นได้อีก

 

Sir   John B. Gurdon

อังกฤษ

ฟิสิกส์

Serge   Haroche

ฝรั่งเศส

สร้างผลงานการวัดค่าและปรับเปลี่ยนอนุภาคขณะที่ยังคงรักษาสภาพกลศาสตร์ควอนตัมไว้ได้   ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ให้มากขึ้น

 

David   J. Wineland

สหรัฐอเมริกา

เคมี

Robert J. Lefkowitz

สหรัฐอเมริกา

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับตัวรับที่จับกับจี-โปรตีน   (G-protein-coupled receptors)   ซึ่งเป็นหน่วยรับความรู้สึก ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของร่างกายมนุษย์  

 

Brian K. Kobilka

สหรัฐอเมริกา

วรรณกรรม

Mo Yan

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ซึ่งผสานตำนานพื้นบ้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าด้วยกันกันผ่านมุมมอง
  สัจนิยมแห่งความจริงหลอน
(hallucinatory realism)

สันติภาพ

สหภาพยุโรป   (EU)

-

สนับสนุนให้เกิดสันติภาพ การปรองดอง   ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนในยุโรป ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา

เศรษฐศาสตร์

Alvin   E. Roth

สหรัฐอเมริกา

ผลงานการค้นคว้าทฤษฎี   การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีเสถียรภาพและการทดลองการออกแบบการตลาด

 

Lloyd   S. Shapley

สหรัฐอเมริกา

โดยผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 10 ธันวาคม ณ ประเทศสวีเดน โดยรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลซึ่งปีนี้ลดลงจาก 10 ล้านโครนสวีเดน เป็น 8 ล้านโครนสวีเดน (ประมาณ 36.8 ล้านบาท) เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ

                               

ภาพจาก http://www.nobelprize.org/

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/

http://www.thairath.co.th/content/oversea/298826

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350035064&grpid=&catid=06&subcatid=0600

http://www.dailynews.co.th/world/160209

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000123432

http://www.krobkruakao.com