องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บ.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว 2 โครงการใหม่ "โครงการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ อพวช.-ซีเกท" และ "โครงการค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน Hello Robot" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ด้วยการศึกษานอกห้องเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านข่าวเต็ม

Published in science news round-up
หน้าที่ 2 จาก 2