นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรพบว่าน้ำยางพารามีสารที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ สามารถเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้

สารที่ว่านี้คือ Hb มีอยู่ในเซรั่มส่วนใสของน้ำยางพารา ซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูผิวและชะลอวัย จึงสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ สำหรับในไทยนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมียอดขายสูงมาก ทางโครงการจะรับซื้อนำ้ยางจากเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกในราคาสูงกว่าท้องตลาดถึง 10%   นับว่าเป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราซึ่งกำลังประสบปัญหามากมาย

อ่านข่าวเต็ม

Published in science news round-up

ไทยเป็นประเทศที่ผลิตสมุนไพรได้มากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน เป็นที่ 1 ของโลกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากธรรมชาติ เป็นที่ 13 ของโลกด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสภาพผิวจากสมุนไพร และเรายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรอีกจำนวนมาก แต่เครื่องสำอางสมุนไพรกลับสร้างมูลค่าได้ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากคนไทยไม่นิยมใช้ เพราะสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ

1. ผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพ

2. สมุนไพรส่วนใหญ่เป็นวัสดุชีวภาพที่เสื่อมสลายเร็ว และผู้ประกอบการส่วนมากเป็นเป็นผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งไม่มีเทคโนโลยีควบคุมการเสื่อมสภาพ

3. กลุ่มผู้ใช้สมุนไพรเป็นผู้ที่มีอายุ 50-60 ขึ้นไป 

ซึ่งเหล่านี้เป็นโจทย์วิจัยที่นักวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายต้องช่วยกันพํฒนาต่อไป

อ่านข่าวเต็ม

 

Published in science news round-up