วันศุกร์, 07 มีนาคม 2557 11:33

น้ำนมแม่ผันแปรตามเพศทารก

 

นักวิทยาศาสตร์เผยน้ำนมแม่เปลี่ยนแปลงได้ตามเพศของทารก

Doc2
ABC news รายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการ (evolutionary biologist) ศึกษาคุณสมบัติน้ำนมของมนุษย์ ลิง
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งมีองค์ประกอบและปริมาณเปลี่ยนแปลงไปตามเพศของตัวอ่อนในครรภ์ ปรากฏผลการศึกษาว่าสำหรับมนุษย์หากมารดาให้กำเนิดทารกเพศชาย
น้ำนมจะอุดมไปด้วยสารอาหารจำพวกไขมันและโปรตีน ขณะที่หากมารดาให้กำเนิดทารกเพศหญิง มารดาจะมีน้ำนมปริมาณมาก สำหรับลิงหากลูกลิงเป็นเพศเมีย น้ำนมของแม่ลิงจะมีสารแคลเซียมมากกว่าแม่ลิงที่มีลูกลิงเพศผู้ และเมื่อศึกษาในโคผลการศึกษาพบว่าแม่โคที่มีลูกเพศเมียจะมีน้ำนมปริมาณมากกว่าแม่โคที่มีลูกเพศผู้
นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลของเรื่องนี้ได้อย่างแน่ชัดเพียงตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่า สำหรับทารกเพศชายต้องการพลังงานมากกว่าเพศหญิง น้ำนมของแม่จึงมีสารอาหารกลุ่มโปรตีนและไขมันอยู่มาก สำหรับลิงและโคนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลว่าลูกสัตว์เพศเมียต้องเร่งพัฒนาการให้เติบโตเพื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ น้ำนมสำหรับลูกสัตว์เพศเมียจึงมีความพิเศษกว่าน้ำนมสำหรับลูกสัตว์เพศผู้
นอกจากนี้ผลการศึกษายังเป็นประโยชน์กับทารกซึ่งแม่ไม่สามารถให้นมบุตรได้ตามปกติ ทารกป่วย และทารกคลอดก่อนกำหนด เพราะสถานพยาบาลจะได้คัดสรรนมบริจาคให้เหมาะสมกับเพศของเด็ก

 

ภาพจาก http://www.freedigitalphotos.net/images/agree-terms.php?id=100172969
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.abc.net.au/science/articles/2014/02/17/3946253.htm
http://www.thaibreastfeeding.org/knowledge/เรื่องของนมแม่

 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จัดทำโครงการ “การสร้างความตระหนักเรื่องสุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนด้วยการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ” ซึ่งมีเป้าหมายในการสื่อสารและสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางเพศ ผ่านสื่อการเรียนการสอน และฐานข้อมูล online และเพื่อสนับสนุนครู-อาจารย์ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น” ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ สำหรับเขตภาคใต้ กำหนดจัดการสัมมนาฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องทานตะวัน (SC1346)       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง