การลดหวาน ส่วนใหญ่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตและผู้ต้องการลดน้ำหนัก เนื่องจากต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุล
สารให้ความหวานแทนน้ำตาลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนในกลุ่มนี้

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (sweetener) เป็นสารเคมีซึ่งให้รสหวานใช้แทนน้ำตาล ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ให้พลังงาน แต่เป็นสารที่มี
คุณค่าทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหารสำหรับผู้เป็นโรคอ้วน และใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เพื่อลดต้นทุนการผลิต สารให้
ความหวานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมี 3 ชนิด ได้แก่

• แอสปาแตม (Aspartame) เป็นน้ำตาลเทียมที่ทำมาจากสารเคมี องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ยอมรับสารแอสปาแตม
เมื่อปี ค.ศ. 1980 และอนุญาตให้ใช้แอสปาแตมผสมในน้ำอัดลมได้ในปี ค.ศ. 1983 แอสปาแตมให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย 160 - 220 เท่า
มีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาลทราย ไม่ทำให้เกิดภาวะฟันผุและไม่กระตุ้นให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ผู้ผลิตจึงนิยมนำมาใส่ในน้ำอัดลม ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์
อาหารและยาที่มีแอสปาแตมเป็นส่วนประกอบมากกว่า 6,000 ชนิดทั่วโลก อย่างไรก็ตามเมื่อแอสปาแตมได้รับความร้อนหรือเก็บไว้เป็นเวลานาน อาจส่งผล
ให้โครงสร้างของแอสปาแตมเปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แอสปาแตมปรุงอาหารที่ตั้งไฟร้อน ๆ และไม่ควรเก็บไว้นาน
• ซูคราโลส (Sucrarose) เป็นสารให้ความหวานที่ไม่จัดเป็นสารอาหาร เนื่องจากซูคราโลสไม่สามารถย่อยได้จึงไม่มีการปลดปล่อยพลังงานให้กับร่างกาย
ถูกคิดค้นสำเร็จในปี ค.ศ. 1976 และนำมาใช้ครั้งแรกในประเทศแคนาดา นักวิทยาศาสตร์พบว่าซูคราโลสมีความหวานประมาณ 600 เท่าของน้ำตาลทราย
และยังเป็นสารให้ความหวานที่มีความปลอดภัยเทียบเท่ากับน้ำตาลธรรมชาติเนื่องจากไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกาย แต่ในกระบวนการผลิตซูคราโลสมีการเพิ่ม
คลอรีนเข้าไปในโมเลกุลน้ำตาล ซึ่งคลอรีนนี้เองจะทำให้กระเพาะอาหารไวต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้น และอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้
• หญ้าหวาน (Stevia) เป็นสารแทนความหวานที่ดีที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุด มีนำมาใช้เป็นสารทดแทนความหวาน เมื่อปี ค.ศ. 1964 หญ้าหวานให้ความ
หวานมากกว่าน้ำตาลทราย 250 – 300 เท่า และสามารถทนความร้อนได้ถึง 200 องศาเซลเซียสโดยที่ความหวานไม่สลายตัว มีรายงานเกี่ยวกับหญ้าหวาน
อีกว่าเป็นสารทดแทนความหวานที่ปลอดภัยและไม่พบอาการแทรกซ้อน นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังได้รับรองและอนุญาตให้
สกัดสารสตีวิโอไซด์ (stevioside) ซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากหญ้าหวาน มาขึ้นทะเบียนเป็นสารแทนน้ำตาลได้

สารให้ความหวานแทนน้ำตาลแม้จะดูว่ามีประโยชน์และนำมาใช้แทนที่น้ำตาล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักได้นั้น แต่หากบริโภคใน
ปริมาณที่มากจนเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ เพราะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลบางชนิด ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลย โดยเฉพาะผู้บริโภค
ทั่ว ๆ ไป การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลจึงไม่ใช่ความจำเป็น แต่เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น

แหล่งอ้างอิง:
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/100/น้ำตาลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
http://haamor.com/th/สารให้ความหวาน

เรียบเรียงโดย: นางสาวนพรัตน์ พงศ์จันทร์

Published in บทความ
วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2558 18:20

ภัยเงียบจากเครื่องดื่มรสหวาน

 

นักวิจัยเผยยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 184,000 คน มีสาเหตุจากเครื่องดื่มรสหวาน

เว็บไซต์ sciencedaily รายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค จำนวน 611,971 ตัวอย่าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลา 30 ปี ผลปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบา
หวาน 133,000 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด 45,000 คน และโรคมะเร็ง 6,450 คน
รวม 184,450 คน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ป่วยและเสียชีวิตเป็นผู้ที่ชื่นชอบดื่มเครื่องดื่มรสหวาน
ได้แก่ น้ำอัดลม เครื่องดื่มโซดารสชาติต่าง ๆ น้ำผลไม้ผสมน้ำเชื่อม เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่
ชา-กาแฟเย็น เครื่องดื่มโฮมเมด (สำหรับประเทศไทย เช่น น้ำลำไย น้ำกระเจี๊ยบ เป็นต้น)
ซึ่งนักวิจัยระบุว่าเครื่องดื่มรสหวาน 8 ออนซ์ (ประมาณ 227 มิลลิลิตร หรือ เทียบเท่านมกล่องขนาดปกติ)
ให้พลังงานอย่างน้อย 50 กิโลแคลอรี่ (ร่างกายของคนวัยทำงานต้องการพลังงาน ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน)

นักวิจัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าประชากรที่นิยมดื่มเครื่องดื่มรสหวานประมาณร้อยละ 76 อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน
ที่สำคัญประชากรวัยทำงานคือกลุ่มที่บริโภคเครื่องดื่มรสหวานมากที่สุดซึ่งหากประชาชนกลุ่มนี้ป่วย
หรือเสียชีวิตเพราะเครื่องดื่มรสหวานอาจส่งผลกับตลาดแรงงานในภาพรวม

 

 

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150629162646.htm
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/07/01/globalpost-mexico-sugary-drinks/29554963/
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/admin/news_files/196_49_1.pdf