วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561 09:44

AI ripe for exploitation, experts warn

Published in science news round-up
วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560 10:15

AI

AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีพื้นฐานมาจากวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นการพัฒนาระบบให้สามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ และให้มีความฉลาดเท่ากับมนุษย์ สามารถแบ่งนิยามของ AI ได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1. Acting Humanly: การกระทำคล้ายมนุษย์
•    Natural language processing  ประมวลผลภาษาเดียวกับมนุษย์ คือภาษาธรรมชาติ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
•    Sensor  มีประสาทสัมผัส รับรู้ได้
•    Machine learning เกิดการเรียนรู้และปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
•    Robot หุ่นยนต์ที่สามารถช่วยงานต่างๆ แทนมนุษย์ได้
2. Thinking Humanly: การคิดคล้ายมนุษย์
•    Cognitive science ศึกษาโครงสร้างกระบวนความคิดของมนุษย์
3. Thinking Rationally: คิดอย่างมีเหตุผลหรือคิดอย่างถูกต้อง
•    Expert system ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุมีผล
4. Acting Rationally: กระทำอย่างมีเหตุผล
•    Agent ตัวแทนในระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่สามารถจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ภาพจาก  
[1]https://cq.lnwfile.com/_/cq/_raw/8w/pf/v2.png
ที่มาของข้อมูล
[1]ระบบปัญญาประดิษฐ์(AI)[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก:  https://sites.google.com/site/pattyloveloveit53/ngan-ni-hxngreiyn/artificial-intelligemce-ai
[2](Artificial Intelligence)[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก:  http://alaska.reru.ac.th/text/ai.pdf
[3]ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก:  http://elearning.northcm.ac.th/mis/content.asp?ContentID=75&LessonID=11
[4]ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก:  http://www.vcharkarn.com/varticle/42043

   หลังจากที่เทคโนโลยีจาร์วิส (Jarvis) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการควบคุมการทำงานผ่านระบบเสียง ได้ถูกนำไปพัฒนาให้อยู่ในอุปกรณ์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆมากมาย ทำให้ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก (Facebook) เครือข่ายสังคมอันดับ 1 ของโลก ได้วางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีลักษณะคล้ายจาร์วิสในภาพยนตร์เรื่องไอรอน แมน (Iron Man) จาร์วิสที่พัฒนาโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก มีความสามารถในการเตือนความจำ จดจำใบหน้า  ตอบสนองต่อคำสั่งผ่านข้อความที่ส่งผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อนำคำสั่งเหล่านั้นไปใช้งาน เช่น ช่วยควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ช่วยเลี้ยงเด็ก ทำอาหารแบบง่ายๆ และที่พิเศษคือ เสียงที่ใช้ในการโต้ตอบระหว่างระบบกับมนุษย์นั้นเป็นเสียงของนักแสดง มอร์แกน ฟรีแมน (Morgan Freeman) ซึ่งเป็นผู้พากย์เสียงระบบจาร์วิสในภาพยนตร์ไอรอน แมน
   แต่อย่างไรก็ตาม มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ขอให้ผู้ใช้งานเฟสบุ๊คช่วยกันระดมสมอง เพื่อให้จาร์วิสมีความฉลาด และตอบสนองความต้องการได้มากกว่านี้ ซึ่งจาร์วิสที่พัฒนาโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นี้ ยังอยู่ในช่วงพัฒนา และทดลองใช้ภายในบ้านของตนเองเท่านั้น

รูปภาพ
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/viewNews.aspx?NewsID=9590000126912
http://www.posttoday.com/media/content/2016/12/22/17A054FA52F84A168543BF8DF9DF11DA.jpg
http://mpics.manager.co.th/pics/Images/559000013148102.JPEG
ที่มาของข้อมูล
[1]ซักเคอร์เบิร์ก เปิดตัว "จาร์วิส") [อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก:   http://www.posttoday.com/digital/471653
[2]“มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” เปิดตัวผู้ช่วย AI ผ่านเสียงดาราดัง “มอร์แกน ฟรีแมน” [อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก: http://www.manager.co.th/Cyberbiz/viewNews.aspx?NewsID=9590000126912
[3]มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก วางแผนที่จะพัฒนา AI ที่มีลักษณะคล้าย Jarvis ใน Iron Man สำหรับจัดการงานภายในบ้านของเขา [อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก:   http://droidsans.com/Mark-Zukerberg-to-build-AI-kind-of-like-Jarvis
[4]เจ้าพ่อเฟซบุ๊ก “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” อวดระบบ AI สำหรับจัดการดูแลสิ่งต่างๆ ภายในบ้านที่พัฒนาขึ้นเอง”[อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก: https://www.pptvthailand.com/news
[5]At Home With Mark Zuckerberg And Jarvis, The AI Assistant He Built For His Family [Internet].2016 (cited 23 November 2016). available from https://www.fastcompany.com/3066478/mind-and-machine/mark-zuckerberg-jarvis