วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 09:58

Nobel prize awarded for imaging molecules

Published in science news round-up
วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2558 00:00

2015 Nobel Prize For Chemistry Awarded For DNA Repair Studies

โนเบลสาขาเคมีปีนี้ได้แก่...3 นักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษากลไกการซ่อมแซมตัวเองของ DNA ทำให้เราเข้าใจว่าสารพันธุกรรมของเราคงสภาพอยู่ได้อย่างไรท่ามกลางกระบวนการวุ่นวายภายในเซลล์ที่พร้อมจะทำให้สารพันธุกรรมเกิดความเสียหายอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งผลการศึกษานี้นำไปสู่การพัฒนาวิธีรักษามะเร็งอีกด้วย

อ่านข่าวเต็ม

Published in science news round-up