วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560 10:38

Cloud computing

Cloud computing (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เปรียบเสมือนศูนย์กลางคลังข้อมูลที่ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีบริการดูแลข้อมูลและจัดสรรทรัพยากร ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเสียค่าบริการตามปริมาณการใช้งานหรือเวลาการใช้งานที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้

ภาพจาก  
http://about.sogoodweb.com/FileSystem/Image/admin/20130308/cloud-computing-gears-thumb-550xauto-86176.jpeg
ที่มาของข้อมูล
[1] Cloud Computing คืออะไร ? Cloud Computing ดีอย่างไร[อินเทอร์เน็ต].2558 (เข้าถึงเมื่อ 28 มกราคม 2560). เข้าได้จาก:  https://www.it24hrs.com/2015/cloud-computing-and-cloud-definition/
[2]Cloud Computing คืออะไร?[อินเทอร์เน็ต].2560 (เข้าถึงเมื่อ 28 มกราคม 2560). เข้าได้จาก:   http://sc2.kku.ac.th/office/sci-it/index.php/29-cloud-computing
[3]คลาวด์ คอมพิวติ้ง[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 28 มกราคม 2560). เข้าได้จาก:    http://www.netthailand.com/home/articles.php?art_id=584&start=1
[4]Cloud คืออะไร มีกี่ประเภท แบบไหนบ้าง ?[อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2560). เข้าได้จาก:    http://www.onestopware.com/blog/cloud/

วันจันทร์, 04 กรกฎาคม 2559 16:05

Sync

Sync มาจากคำว่า Synchronize ที่แปลว่า “ประสานกัน” ซึ่งในปัจจุบันคนเราใช้งานอุปกรณ์ไอทีหลายชิ้น เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น กระบวนการ Sync นั้นจะเป็นการทำสำเนาเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานไปยังอุปกรณ์หรือแหล่งอื่นๆ ที่มีการเข้าใช้งานจากผู้ใช้เดียวกัน หากเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่ใดที่หนึ่ง ข้อมูลในที่อื่นๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น เราทำการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อไว้ในอีเมล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อกระบวนการ Sync ทำงาน รายชื่อผู้ติดต่อของเราก็จะไปปรากฏที่สมาร์ทโฟนของเราด้วย เป็นต้น

 

ภาพจาก:  https://www.google.com/sync/images/sync-gmail.png
ที่มาของข้อมูล:
ไมโครซอฟต์. ข้อแตกต่างระหว่างการซิงโครไนซ์ และการแชร์ คืออะไร? [อินเทอร์เน็ต].
[เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2559]. เข้าถึงได้จาก: http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/What-is-the-difference-between-synchronizing-and-sharing?1af83820
Android-Apps24. Sync คืออะไร [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2559].
เข้าถึงได้จาก: http://android-apps24.blogspot.com/2013/06/sync.html
it-guides. Sync ใน iPad คืออะไร [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2559].
เข้าถึงได้จาก: http://www.it-guides.com/training-a-tutorial/training-ipad/what-is-ipad-sync

โดย นายธานี หลินลาโพธิ์