วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560 10:54

Hotspot

Hotspot หมายถึง จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ซึ่งมีมากมายหลายประเภท  แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี Hotspot นิยมนำมาใช้ในสมาร์ทโฟน เพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็นต้น

ภาพจาก 
https://www.verizonwireless.com/archive/mobile-living/wp-content/uploads/2016/02/4638-MLAQ-how-to-use-your-smartphone-as-a-mobile-hotspot-full-column-desktop-con-620x430-main-5.jpg

ที่มาของข้อมูล
(Wifi Hotspot คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ประโยชน์ของ Wifi Hotspot)[อินเทอร์เน็ต].
(เข้าถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2560). เข้าได้จาก:  http://www.เกร็ดความรู้.net/wifi-hotspot/
(Hot spot คืออะไร)[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2560).
เข้าได้จาก:  https://www.gotoknow.org/posts/193329