ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงาน Storyboard ในโครงการ Tsunagari Project – Picture Happiness on Earth
ณ Miraikan Museum of Emerging Science and Innovation กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

P1010287


tsunagari60edit

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมเข้ารับการอบรมและปรับปรุงผลงานเพื่อการคัดเลือกในรอบต่อไป