National Museum of Computing เปิดตัวนิทรรศการ Women in Computing


               National Museum of Computing (TNMOC) พิพิธภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศอังกฤษเปิดตัวนิทรรศการใหม่ในหัวข้อ Women in Computing เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงสนใจอาชีพด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น
               นิทรรศการประกอบด้วย ชิ้นงานที่ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมอันทันสมัยในรูปแบบวิดีโอ ภาพถ่าย กราฟฟิก และคำบรรยายผ่านหน้าจอชนิดสัมผัส (interactive digital signage display technology) สมุดภาพ (Scrapbook) ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงในแวดวงคอมพิวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งสิ่งของจัดแสดงซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของวงการคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือเกี่ยวกับภาษาแอสเซมบลีเล่มแรกซึ่งเขียนโดยผู้หญิง เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรก โดยผู้จัดงานคาดว่านิทรรศการดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และกระตุ้นให้สนใจเรียนและเลือกสายงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น

ภาพจาก  http://www.tnmoc.org/news/news-releases/women-computing-gallery-opening

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง http://www.tnmoc.org/news/news-releases/women-computing-gallery-opening